Eiwitten

Lees ook
Product onder de loep: PeptoPro *

Product onder de loep: PeptoPro *

Sportvoedingsexpert Born heeft PeptoPro® als kernbestanddeel toegevoegd aan twee nieuwe sportdranken: Carbo Energy Superior en Protein recovery Superior. Born komt hiermee tegemoet aan de behoefte van de sporter: al tijdens een training kunnen herstellen doordat de di- en tripeptiden direct opgenomen worden in het lichaam, zelf met poeder op elk moment...

Bewegen en eiwitten belangrijk voor ouderen *

Bewegen en eiwitten belangrijk voor ouderen *

Verlies van spiermassa en spierkracht is een veel voorkomend verschijnsel bij oudere mensen en leidt tot een verminderde kwaliteit van leven. In onze vergrijzende maatschappij is het dus van groot belang om op verschillende manieren te trachten de spiermassa te verbeteren, en daarmee de kwaliteit van leven van ouderen. Zowel fysieke activiteit als de...

Aminozuren voor prematuren rond de geboorte *

Aminozuren voor prematuren rond de geboorte *

In Nederland worden elk jaar zo’n 2000 kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 24 tot 32 weken waar 40 weken gemiddeld is. Deze te vroeg geborenen, ofwel prematuren, hebben de hulp van de neonatoloog nodig voor de verdere groei en ontwikkeling. Een optimale voeding is hierbij essentieel. In de eerste levensfase is het, wegens immaturiteit van...

Producten onder de loep: Cook's meals *

Producten onder de loep: Cook's meals *

Een slechte nutriëntenstatus komt veel voor, vooral bij ouderen en zieken. In Nederlandse zorginstellingen is ongeveer een kwart van de ouderen ondervoed en bij ouderen met thuiszorg bedraagt dit een vijfde. Ook in ziekenhuizen komt ondervoeding veel voor. Het Helmondse bedrijf Prinsen, dat sinds 1924 instant voedingsproducten maakt, speelt in op deze...

Kamelenmelk mogelijk gezonder dan koemelk? *

Kamelenmelk mogelijk gezonder dan koemelk? *

Sinds 2007 is kamelenmelk in Nederland verkrijgbaar. Aan kamelenmelk worden diverse gezonde kenmerken toegeschreven. In dit artikel is naar aanleiding van een onderzoek beschreven in hoeverre kamelenmelk toepasbaar is in nieuwe, gezonde en commercieel aantrekkelijke producten. Boter maken van kamelenmelk lukt niet maar een ontbijtdrank lijkt wel tot...

Optimaal communiceren over voeding en gezondheid *

Optimaal communiceren over voeding en gezondheid *

Volgens de nieuwe Verordening voor voedings- en gezondheidsclaims (2006/1924/EC artikelen 13.5 en 14) is een claim op een functioneel voedingsmiddel óf wetenschappelijk onderbouwd, óf niet wetenschappelijk onderbouwd. In het laatste geval mag de fabrikant op zijn product geen gezondheidseffecten suggereren. Tijdens een rondetafelconferentie* op 18 juni...

Kunnen eiwitten helpen om de bloeddruk te verlagen? *

Hart- en vaatzieken zijn verantwoordelijk voor meer dan een kwart van alle sterfgevallen in Nederland. Hoge bloeddruk verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Het verhogen van de eiwitinname zou mogelijk kunnen helpen om de bloeddruk onder controle te houden.Het bloeddrukverlagend effect van eiwitten is veelvuldig onderzocht. In een review hebben Karianna Teunissen-Beekman en Marleen van Baak de meest recente publicaties onder de loep genomen. Twee recente onderzoekstrials vonden een bloeddrukdaling tussen 2 en 5 mmHg wanneer 40-60 gram koolhydraten werden vervangen door eiwitten gedurende...

Gezondheidseffecten van voeding met een hoog lectinegehalte *

Gezondheidseffecten van voeding met een hoog lectinegehalte *

Lectinen zijn specifieke koolhydraat-bindende eiwitten die natuurlijk aanwezig zijn in bijna alle planten en hun zaden, noten en vruchten. Ze hebben een belangrijke rol in biologische processen zoals de herkenning van cellen en bepaalde eiwitten. Auteurs van populaire diëten hebben de laatste jaren meermaals geschreven dat het consumeren van planten...

Skinverpakkingssysteem bekroond

Skinverpakkingssysteem bekroond

Tijdens verpakkingsbeurs Interpack ontving de verpakking Darfresh on Tray de PackTheFuture-award 2014 in de categorie Product en Productie.Het verpakkingssysteem minimaliseert folieverlies bij een hoge productiviteit.Sealed Air Corporation ontwikkelde het vacuümskinverpakkingssysteem in samenwerking met machinefabrikant Mondini. De prijs werd tijdens...

FEVIA stimuleert innovatie op scholen

FEVIA stimuleert innovatie op scholen

Om innovatie te stimuleren en om jongeren in dit proces te betrekken, organiseren FEVIA en FEVIA Vlaanderen al vijf jaar lang jaarlijks twee wedstrijden met betrekking tot voedingsinnovatie.Dit jaar namen negen teams uit het secundair onderwijs deel aan ‘Trofee Vlaanderen’. Twaalf teams uit het hoger onderwijs, waarvan zeven uit Vlaanderen en Brussel,...