Hart- en Vaatziekten

Lees ook
Symposium zuivel en bloeddruk *

Symposium zuivel en bloeddruk *

Tijdens het symposium Zuivel & bloeddruk: Theorie en praktijk van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) kwam onder meer naar voren dat er een grootschalige interventiestudie nodig is om te bewijzen dat (magere) zuivel een bloeddrukverlagend effect heeft. Een verlaging van de bloeddruk door een gezonder voedingspatroon is niet alleen relevant voor...

Nieuwe meetmethode ontwikkeld *

Nieuwe meetmethode ontwikkeld *

Veel zout in de voeding verhoogt het risico op hart- en vaartziekten. Over hoe dit werkt, en vooral bij wie is nog niet veel bekend. Aan de Rijksuniversiteit Groningen is een methode ontwikkeld om de totale hoeveelheid zout in het lichaam te meten. Deze meting geeft meer inzicht in het effect van zout op het lichaam. Gebleken is dat de extracellulaire...

Zout in de kern van het debat *

Zout in de kern van het debat *

Zout; voor geen enkele andere voedingsstof is de impact op de volksgezondheid van een inname volgens de aanbevelingen zo duidelijk aangetoond. Het vereist dat de voedingsindustrie, overheid en de professionals in de voeding en de gezondheidszorg samenwerken om het uiteindelijke doel van de World Health Organization van 5 gram zoutinname per dag te realiseren....

Meer dan drie kopjes koffie tegen aderverkalking *

Meer dan drie kopjes koffie tegen aderverkalking *

Vrouwen van 55 jaar en ouder die dagelijks meer dan 3 kopjes koffie drinken hebben minder verkalking van de kransslagaders. Deze bevinding komt naar voren in de studie Coffee consumption and coronary calcification: the Rotterdam coronary calcification study van Truus van Woudenbergh, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Met haar studie won ze...

Rol van linoleenzuur bij preventie van hart- en vaatziekten *

Rol van linoleenzuur bij preventie van hart- en vaatziekten *

De rol van omega 3-vetzuren voor de gezondheid van de mens, vooral in relatie tot de preventie van hart- en vaatziekten is onderwerp van discussie. Om helderheid over vermeende positieve effecten van deze vetzuren te verschaffen is in Wageningen onderzoek gedaan bij biggen. Doel was te achterhalen of de inname van linolzuur de gunstige effecten belemmert....

Effecten van verzadigde en onverzadigde vetten op hart- en vaatziekten *

Effecten van verzadigde en onverzadigde vetten op hart- en vaatziekten *

Volgens de aanbevelingen van de Gezondheidsraad is het van belang het aandeel verzadigde vetzuren in onze voeding te verlagen door deze te vervangen door onverzadigde vetzuren om de kans op hart- en vaatziekten te verlagen. Echter, zijn alle verzadigde vetzuren wel slecht voor de gezondheid, en hebben ze ook allemaal dezelfde effecten? In dit artikel...

De Stuurgroep Kies Gezond Vet kent zijn beperkingen *

De Stuurgroep Kies Gezond Vet kent zijn beperkingen *

Zeventien experts uit de wetenschap, de voedingspraktijk, diëtetiek en communicatiewereld dienen gezamenlijk om de consument op het pad van de gezonde vetten te krijgen. Mensen hebben onvoldoende kennis om de juiste vetkeuze te maken. Gerard Hornstra spreekt in dit artikel openhartig over zijn voorzitterschap van de Stuurgroep Kies Gezond Vet. ‘De stuurgroep...

Koolhydraten en cognitie: vanuit de context van glycemische lading *

Koolhydraten en cognitie: vanuit de context van glycemische lading *

De effecten van voeding op cognitieve prestaties zijn al een aantal jaren onderwerp van onderzoek. Aangezien glucose de primaire energiebron is voor de hersenen, en de capaciteit van het brein om energie op te slaan beperkt is, waren onderzoekers in eerste instantie voornamelijk geïnteresseerd in de effecten van koolhydraten op cognitie. De meeste studies...

Kunnen eiwitten helpen om de bloeddruk te verlagen? *

Hart- en vaatzieken zijn verantwoordelijk voor meer dan een kwart van alle sterfgevallen in Nederland. Hoge bloeddruk verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Het verhogen van de eiwitinname zou mogelijk kunnen helpen om de bloeddruk onder controle te houden.Het bloeddrukverlagend effect van eiwitten is veelvuldig onderzocht. In een review hebben Karianna Teunissen-Beekman en Marleen van Baak de meest recente publicaties onder de loep genomen. Twee recente onderzoekstrials vonden een bloeddrukdaling tussen 2 en 5 mmHg wanneer 40-60 gram koolhydraten werden vervangen door eiwitten gedurende...

Mediterraan voedingspatroon en het risico op hart- en vaatziekten *

Mediterraan voedingspatroon en het risico op hart- en vaatziekten *

In meerdere prospectieve cohortstudies is aangetoond dat het mediterrane voedingspatroon is geassocieerd met een lager risico op hart- en vaatziekten (HVZ). HVZ is echter een verzamelnaam van ziektebeelden met verschillende oorzaken (etiologie) en dus zouden verbanden kunnen verschillen voor diverse ziektebeelden. In een grootschalig Nederlands cohortonderzoek,...