Magazine

Lees ook

Door prebiotica geen versterking darmbarrière tegen infecties

Van prebiotica wordt aangenomen dat ze bescherming kunnen bieden tegen darminfecties. Dit effect op de gezondheid is echter nog onvoldoende aangetoond. Het Wageningen Centre for Food Sciences en NIZO food research hebben daar nader onderzoek naar gedaan. Daaruit kwam naar voren dat bij ratten snel fermenteerbare vezels de weerstand tegen een salmonella-infectie juist verminderen. Bij mensen was het negatieve effect minder groot.Download hier de pdf.

Darmkanker, rood vlees en groene groenten

Regelmatig eten van groente en fruit zou beschermend kunnen werken tegen dikkedarmkanker door de aanwezigheid van chlorofyl. De bladgroenkorrels lijken de irriterende werking van heem uit rood vlees te neutraliseren, waardoor een verhoogde celdeling wordt voorkomen.Download hier de pdf.

Verantwoordelijkheden rond kinderreclame

Het probleem van overgewicht bij kinderen groeit. Toch staan ze nog dagelijks bloot aan de verleidingen van reclames voor dikmakende voeding. Wie draagt daarbij welke verantwoordelijkheden? Wat is de rol van de commercie en hoe heeft het zover kunnen komen?Download hier de pdf.

Strategieën voor de aanpak van overgewicht

Er is veel discussie over de juiste aanpak van overgewicht in Nederland en over wie er verantwoordelijk is. Vanuit de wetenschappelijke hoek wordt aangedrongen op een goede evaluatie van interventies om succesvol te kunnen zijn. Het Nederlands Researchprogramma Gewichtsbeheersing zet daartoe aan.Download hier de pdf.

Redactioneel: Dikke leerlingen

Onlangs bracht de Inspectie van het Onderwijs haar jaarverslag uit, het Onderwijsverslag 2003/2004 (www.owinsp.nl/publicaties/44299). Daarin staat een apart hoofdstuk over voeding en bewegen in het onderwijs, vooral belicht tegen de achtergrond van de trends in overgewicht en obesitas.Onlangs bracht de Inspectie van het Onderwijs haar jaarverslag uit, het Onderwijsverslag 2003/2004 (www.owinsp.nl/publicaties/44299). Daarin staat een apart hoofdstuk over voeding en bewegen in het onderwijs, vooral belicht tegen de achtergrond van de trends in overgewicht en obesitas. De kentering in de aandacht...

Meer vitamine D aanbevelen?

Vitamine D-tekorten blijken in Nederland meer voor te komen dan tot nu toe werd gedacht. Is het nodig de bestaande aanbevelingen te herzien, ook voor mensen jonger dan 50 jaar?Download hier de pdf.

Glutamaat en chronische pijn

Naar schatting heeft ongeveer 15 procent van alle mensen chronische pijn. Glutamaat, dat in vrijwel al het voedsel zit, zou invloed kunnen hebben op pijn. Zijn inzichten rond deze stof bruikbaar voor pijnbestrijding?Download hier de pdf.

Debat over de aanpak van overgewicht

Hoe kan het probleem van overgewicht het beste worden aangepakt? Dat was de rode draad in de discussie die hierover de afgelopen maand plaatsvond tussen verschillende deskundigen. Uitgangspunt was een onderzoeksrapport waarin de aanpak van het probleem in Nederland werd bekritiseerd.Download hier de pdf.

CBL-debat over overgewicht: Consumenten de mogelijkheid geven om écht te kiezen

Wel of geen vettax? Wel of geen stoplichtensysteem voor levensmiddelen die voor de gezondheid al dan niet de voorkeur hebben? Het zijn steeds terugkerende onderwerpen als het gaat over de aanpak van overgewicht en de stimulering van een gezonde voeding. Tijdens het CBL-debat over overgewicht, dat begin april werd gehouden tijdens de Nationale Foodweek in de Jaarbeurs in Utrecht kwamen ze een aantal keren ter sprake. Het laatste woord is er nog niet over gezegd.Download hier de pdf.

Voeding op de politieke agenda

Hoe krijg je onderwerpen over voeding op de politieke agenda? Tijdens een discussiebijeenkomst van het Voedingsforum van de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen werd hierop ingegaan.Download hier de pdf.