Magazine

Lees ook

Wat te doen met aanbevelingen van Ons eten gemeten?

De consument moet zijn voedingsgewoonten verbeteren. De overheid vindt dat dat vooral de eigen verantwoordelijkheid van die consument is. Daar is niet iedereen het mee eens. Producenten, voorlichtingsinstanties, wetenschappers, overheidsvertegenwoordigers en anderen discussieerden over de vraag wat zij kunnen en moeten doen om de consument zover te krijgen dat hij een gezondere voeding kiest.Download hier de pdf.

Top 100 voedingsdiensten 2005

Er is een lijst samengesteld van de beste 100 voedingsdiensten in Nederland. Veel instellingen blijken er goed in te slagen om het hun bewoners naar de zin te maken. De nummer 1 kreeg de Food is Care Award.Download hier de pdf.

Redactioneel: Waarden, weten en kopen

Onze waarden en normen zijn van invloed op onze kijk op de verschillende wijzen waarop  voedsel wordt geproduceerd. Wat we vinden van gentechproducten of van biologische producten, heeft iets te maken met de mate waarin we bepaalde waarden nastreven. Vinden we macht, controle en dominantie belangrijk, dan ligt een positief oordeel over gentechnologie voor de hand. Streven we het welzijn na van mens en natuur, dan zullen we meer affiniteit hebben met de biologische productiewijze. Daarvoor moeten we dan natuurlijk wel het een en ander weten.Onze waarden en normen zijn van invloed op onze kijk op...

Informatie over veilig eten

Sommige groepen consumenten zijn moeilijk bereikbaar als het gaat om de overdracht van informatie over veilig eten. Hoe kan de communicatie over voedselveiligheid beter op hen worden afgestemd?Download hier de pdf.

De consument en de invloed van zijn voedselkeuze

Landbouwminister Cees Veerman sprak zich in Voeding Nu van november uit voor een grotere bewustwording van de consument bij de aankoop van zijn voedsel. Hij pleit ervoor dat de consument de verantwoordelijkheid die hij voelt voor mens en milieu, tot uiting laat komen in aankoopgedrag. Met de KetenCampagne sluit het Voedingscentrum aan bij zijn gedachtegang.Download hier de pdf.

Consumentengedrag en gentechnologie

Het gedrag van consumenten over gentechproducten lijkt tegenstrijdig, want ze zeggen deze niet te willen kopen, maar doen het toch. Opvallend is dat consumenten zelf de tegenstrijdigheid tussen hun normen en waarden en hun houding en gedrag vaak niet zien.Download hier de pdf.

Biologische landbouw

Als het gaat om een duurzame voedselproductie groeien de biologische en gangbare landbouw steeds verder naar elkaar toe. Om zich verder de te onderscheiden richt de biologische sector zich in ieder geval meer op �gezond en lekker�.Download hier de pdf.

Prijs voor ‘gezonde’ candybar

De HAS Den Bosch heeft de hbo-prijs van het project Verborgen vetten van het Voedingscentrum gewonnen. Studenten van deze opleiding ontwikkelden een ‘gezonde’ candybar. De prijs werd uitgeloofd voor het ontwikkelen van een product met een verantwoorde vetzuursamenstelling (minder verzadigd vet en transvet) en aandacht voor gezonde voeding.Download hier de pdf.

Gymleraar nieuwe stijl op komst

De directeur van de academie voor lichamelijke opvoeding in Amsterdam, Cees Vervoorn, voorspelt dat er een nieuwe gymleraar op komst is. Hij ziet een gezondheidsmanager voor zich die voeding en beweging in het hele basisonderwijs integreert.Download hier de pdf.

Gezondheidsclaims Europees geregeld

Binnen de Europese Unie wordt gewerkt aan een verordening waarin staat waaraan gezondheidsclaims op producten moeten voldoen. Een grondslag voor de nieuwe verordening vormt een consensusrapport dat wetenschappers met elkaar over dit onderwerp hebben opgesteld in het PASSCLAIM-project.Download hier de pdf.