nieuws

Lees ook

Mineralen en spoorelementen

Net als vitamines worden mineralen en spoorelementen toegevoegd aan voedingsmiddelen. Een langdurige, te hoge inneming kan schadelijk zijn. Wat zijn de veilige innamegrenzen?Download hier de pdf.

Marktwerking en voedingsonderzoek

Overheid en bedrijfsleven moedigen marktwerking aan. Maar leidt marktwerking in het voedingsonderzoek inderdaad tot de gewenste effecten? Worden hierdoor betere producten gemaakt of gaat het alleen om het profijt van de opdrachtgever?Download hier de pdf.

Koffie

We drinken gemiddeld drie kopjes koffie per dag. Hoe goed of slecht is dat voor ons? Nederlandse en Belgische wetenschappers die onderzoek doen naar koffie kwamen bijeen op een bijeenkomst van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Een verslag.Download hier de pdf.

Inneming micronutriënten onderzocht

De beoordeling of voedingsstoffen in voldoende mate worden ingenomen, is ontoereikend. Hiervoor is bij het RIVM gezocht naar een methode om de inname beter te bepalen. De methode wordt beschreven aan de hand van de foliumzuurinname in Nederland.Download hier de pdf.

Groenten en fruit aantrekkelijker

Nog steeds eten we gemiddeld te weinig groente en fruit. Wat moet er gebeuren om deze gezonde voedingsmiddelen aantrekkelijker te maken voor de consument? Een hoogleraar Consumentengedrag en de directeur van AGF Promotie Nederland geven hun visie.Download hier de pdf.

Wie is verantwoordelijk voor overgewicht?

Wie is verantwoordelijk voor de mondiale overgewichtepidemie die is ontstaan. Alleen de consument die de vrije keuze heeft, of dragen ook andere organisaties in de samenleving bij aan het groeiende probleem? En wat is de rol van het bedrijfsleven?Download hier de pdf.

Vetgebruik in cafetaria's

De meeste Nederlandse cafetariahouders gebruiken nog vaste vetten, waarin nadelige transvetten voorkomen, in plaats van vloeibare vetten. Argument: de prijs van vloeibaar vet is te hoog. De VWA deed onderzoek naar deze ongewenste praktijk.Download hier de pdf.

Redactioneel: Verantwoordelijk

Onlangs brachten de bewindslieden van LNV en VWS een nota uit over voedselveiligheid, met als titel Veilig voedsel voor iedereen; een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook werd onderzoek van de VWA gepresenteerd dat aan het licht bracht dat patatbakkers veelal niet bijster gezond frituren, niet alleen door de keuze van ongezond vet, maar ook door een baktemperatuur die de vorming van het mogelijk kankerverwekkende acrylamide onnodig stimuleert. Bovendien publiceerde het RIKILT onderzoek dat laat zien dat Nederlandse consumenten zeker twee keer zo veel acrylamide binnenkrijgen als tot nu toe werd...

Verrijkingsbeleid versoepeld

Tot nu toe mochten bepaalde verrijkte voedingsmiddelen wel in andere landen, maar niet in Nederland worden verhandeld, bijvoorbeeld ontbijtgranen met foliumzuur. Een arrest van het Europese gerechtshof geeft duidelijkheid over deze ongelijke situatie.Download hier de pdf.

Richtlijnen Goede Voeding 2005 voor Amerika

De pas verschenen richtlijnen voor een gezonde voeding voor de Amerikaanse bevolking zijn een update van de richtlijnen van vijf jaar geleden: veel echt nieuwe adviezen staan er niet in. Opvallend is wel de grote aandacht voor de wetenschappelijke onderbouwing van de invloed van voedings- en bewegingsadviezen op de preventie van vele voedinggerelateerde welvaartsziekten.Download hier de pdf.