Overgewicht en obesitas

Lees ook
Zwolle de gezonde stad *

Zwolle de gezonde stad *

De gemeente Zwolle wil integraal en duurzaam werken aan preventie en aanpak van overgewicht. Enkele jaren geleden is hiervoor door een aantal partners het programma De Gezonde Stad Zwolle begonnen, overeenkomstig met het succesvolle EPODE-project. Het is niet de verwachting dat hiermee binnen een paar jaar de problemen rond obesitas zijn opgelost....

Producten onder de loep: Coca-Cola *

Producten onder de loep: Coca-Cola *

Coca-Cola propageert in zijn communicatie-uitingen de positieve kant van het leven met het credo Live Positively. Dat gebeurt niet alleen voor de drank cola die de apotheker John Pemberton al in 1886 uitvond, waarmee het bedrijf multinational werd, en waarvan wereldwijd nog steeds zo’n 11.000 flesjes per seconde worden verkocht. Het positieve gevoel...

Groei & ontwikkeling kinderen: vet nodig! *

Groei & ontwikkeling kinderen: vet nodig! *

Voor kinderen zijn de vetten alfa-linoleenzuur en linolzuur onmisbaar voor een optimale lichamelijke en mentale groei en ontwikkeling. Vooral alfa-linoleenzuur krijgen kinderen niet altijd voldoende binnen, mogelijk door misperceptie van ouders over vet. Diëtisten en jeugdgezondheidszorgmedewerkers zijn de aangewezen experts om ouders te informeren...

Overgewicht bij kinderen *

Overgewicht bij kinderen *

Overgewicht vormt een groeiend probleem onder jongeren. Individuele organisaties en bedrijven ontplooien tal van initiatieven om hier iets aan te doen: van (online) lespakketten tot gezonde klassenlunches. Maar een gezamenlijke of integrale aanpak ontbreekt, zo bleek onder andere tijdens het symposium Food for Kids in Maarssen. ‘Wie is al bezig met...

Eet-opvoedpraktijken van ouders *

Eet-opvoedpraktijken van ouders *

De regels en praktijken die ouders hanteren rond het eten kunnen van invloed zijn op de ontwikkeling van overgewicht bij kinderen. Uit recent onderzoek blijkt dat factoren die verband houden met zorgen over eventueel overgewicht bij het kind samenhangen met de Body Mass Index van het kind. Regels ten aanzien van voeding hebben een minder sterke invloed.Jessica...

Gedragsverandering via de computer *

Gedragsverandering via de computer *

Tijdens de jaarlijkse conferentie van de ISBNPA was er volop aandacht voor de gedragsaspecten van voeding en lichamelijke activiteit. Vooral onderzoek bij kinderen en adolescenten was goed vertegenwoordigd. Een korte impressie van twee symposia over ‘computer-tailored’ interventies, ofwel (gedrags)advies op maat via de computer. Deze methode lijkt veelbelovend,...

'Meer aandacht voor de cephale fase' *

'Meer aandacht voor de cephale fase' *

Het Genootschap voor Culinaire Filosofie bestaat sinds 21 oktober 1996. Twaalf in de gastronomie geïnteresseerden, van wie de meesten een voedingskundige achtergrond hebben, maken er sindsdien deel van uit. In de nazomer van dit jaar sprak het genootschap een grotere groep belangstellenden aan door het eerste symposium Culinaire Filosofie te houden,...

Invloed eetstijl op voedselinname *

Invloed eetstijl op voedselinname *

Een te grote voedselinname in verhouding tot het verbruik van energie wordt gezien als een van de belangrijkste oorzaken van overgewicht. Over de invloed die verschillende eetstijlen kunnen hebben op voedselinname is nog maar weinig bekend. Het is belangrijk om deze invloed te onderzoeken met het oog op de ontwikkeling van interventies gericht op het...

Ouderen in energiebalans? *

Ouderen in energiebalans? *

De Nederlandse ouderen zijn een groeiende populatie, zowel in aantal als in gewicht. Om de gewichtsstijging in deze doelgroep tegen te gaan kunnen interventies worden ontwikkeld, bijvoorbeeld gericht op het bereiken van een gunstige energiebalans bij ouderen. Het Voedingscentrum heeft daarom een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden op dit...

Overgewicht probleem voor mensen met een beperking *

Overgewicht probleem voor mensen met een beperking *

De wereldbevolking wordt steeds dikker. Voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking is het probleem mogelijk nog groter. Tweederde van hen kampt met zwaarlijvigheid, zo wijst onderzoek van de Erasmus Universiteit uit. ‘Voor overgewicht bestaat geen pilletje.’Kordaat vertelt de kleine Gwen Droogh (1.46 meter) over haar strijd tegen de overtollige...