Symposium

Lees ook
Zout in de kern van het debat *

Zout in de kern van het debat *

Zout; voor geen enkele andere voedingsstof is de impact op de volksgezondheid van een inname volgens de aanbevelingen zo duidelijk aangetoond. Het vereist dat de voedingsindustrie, overheid en de professionals in de voeding en de gezondheidszorg samenwerken om het uiteindelijke doel van de World Health Organization van 5 gram zoutinname per dag te realiseren....

Verslag Too Much, Too Little *

Verslag Too Much, Too Little *

Tijdens het Wageningen Nutritional Sciences Forum 2009 in Burgers's Zoo kwam een keur aan internationale voedingswetenschappers bijeen. Het symposium met als titel Too Much, Too Little werd gehouden ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de afdeling Humane Voeding aan Wageningen Universiteit. Een breed spectrum aan voedingsonderwerpen...

Symposium: Ondervoeding bij kinderen *

Symposium: Ondervoeding bij kinderen *

Kinderen moeten in alle rust goed kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen, maar ziekte zet deze ontwikkeling onder druk. Voeding speelt daarbij een belangrijke rol. Een snelle herkenning van problemen en een adequate behandeling voor een goede groei en ontwikkeling zijn essentieel. Eind mei hield Nutricia Advanced Medical Nutrition het symposium Voedingstherapie...

Symposium: Psychische en sociale druk door gewichtstoename bij borstkanker *

Symposium: Psychische en sociale druk door gewichtstoename bij borstkanker *

Wat is er nu bekend, wat zijn de aanbevelingen en wat weten we nog niet? Deze vragen kwamen aanbod tijdens het symposium Voeding en Kanker, preventie en genezing dat Voeding Nu begin juni organiseerde in het congrescentrum Figi in Zeist. Tijdens dit symposium van Voeding Nu gingen de sprekers tijdens het ochtendgedeelte in op de preventie bij voeding...

Yakult-symposium: The gut and more *

Yakult-symposium: The gut and more *

Waar vroeger dieren werden gebruikt bij onderzoek naar effect van probiotica, vormen tegenwoordig mensen de onderzoeksgroepen. Dat komt naar voren uit het Yakult-symposium The gut and more; p rob iotic influuences beyond the gut , gehouden op 18 en 19 juni in Amsterdam. Ook het onderwerp kinderen en probiotica kwam aan bod. Borstvoeding, op een boerderij...

Verslag 17th European Congress on Obesity *

Verslag 17th European Congress on Obesity *

Wereldwijd zijn talloze wetenschappers in de strijd tegen obesitas bezig met gezondheidsproblemen rond obesitas te onderzoeken. Kennis en ervaring op epidemiologisch vlak, maar vooral ook op klinisch, biologisch, fysiologisch en genetisch vlak, werd uitgewisseld op het zeventiende Europese Congres van Obesitas (ECO) dat begin mei in Amsterdam plaatsvond....

Gedragsverandering via de computer *

Gedragsverandering via de computer *

Tijdens de jaarlijkse conferentie van de ISBNPA was er volop aandacht voor de gedragsaspecten van voeding en lichamelijke activiteit. Vooral onderzoek bij kinderen en adolescenten was goed vertegenwoordigd. Een korte impressie van twee symposia over ‘computer-tailored’ interventies, ofwel (gedrags)advies op maat via de computer. Deze methode lijkt veelbelovend,...

Aanbevelingen voor vitamine D moeten omhoog *

Aanbevelingen voor vitamine D moeten omhoog *

De aanbevelingen voor vitamine D zouden omhoog moeten en er moet meer aandacht komen voor voldoende inname van deze stof in de bevolking, over de hele linie. Dit kwam duidelijk naar voren tijdens een internationaal congres over vitamine D in Brugge en op een nationaal symposium over hetzelfde onderwerp in Amersfoort. Wat is er nodig om tot een betere...

'Meer aandacht voor de cephale fase' *

'Meer aandacht voor de cephale fase' *

Het Genootschap voor Culinaire Filosofie bestaat sinds 21 oktober 1996. Twaalf in de gastronomie geïnteresseerden, van wie de meesten een voedingskundige achtergrond hebben, maken er sindsdien deel van uit. In de nazomer van dit jaar sprak het genootschap een grotere groep belangstellenden aan door het eerste symposium Culinaire Filosofie te houden,...

'Meer Europeanen lezen het etiket' *

'Meer Europeanen lezen het etiket' *

Aan de basis van nieuwe levensmiddelen staan vaak nieuwe ingrediënten. De ontwikkeling en het aanbod ervan is enorm, zo was te zien op Europa’s grootste ingrediëntenbeurs Food Ingredients Europe (FiE). Deze vond plaats van 17 tot 19 november in Frankfurt. Duizenden bezoekers maakten er kennis met leveranciers van ingrediënten of namen er deel aan lezingen...