Voedingspatronen

Lees ook
Interventies tegen overmatig alcoholgebruik bij jongeren *

Interventies tegen overmatig alcoholgebruik bij jongeren *

Nederlandse jongeren drinken veel teveel alcohol wanneer ze in Nederlandse kustplaatsen op vakantie zijn. Jade van de Luitgaarden evalueerde twee interventies die alcoholgebruik moeten afremmen bij de jeugd en schreef daarover haar proefschrift Excessive alcohol use in youth on holiday . Betere controle op regelgeving kan jongeren meer van het bier...

Overgewicht bij kinderen *

Overgewicht bij kinderen *

Overgewicht vormt een groeiend probleem onder jongeren. Individuele organisaties en bedrijven ontplooien tal van initiatieven om hier iets aan te doen: van (online) lespakketten tot gezonde klassenlunches. Maar een gezamenlijke of integrale aanpak ontbreekt, zo bleek onder andere tijdens het symposium Food for Kids in Maarssen. ‘Wie is al bezig met...

Eet-opvoedpraktijken van ouders *

Eet-opvoedpraktijken van ouders *

De regels en praktijken die ouders hanteren rond het eten kunnen van invloed zijn op de ontwikkeling van overgewicht bij kinderen. Uit recent onderzoek blijkt dat factoren die verband houden met zorgen over eventueel overgewicht bij het kind samenhangen met de Body Mass Index van het kind. Regels ten aanzien van voeding hebben een minder sterke invloed.Jessica...

Koken: kunst of kunde? *

Koken: kunst of kunde? *

Onder het genot van een goede maaltijd filosoferen over alle aspecten van eten en drinken. Met name over antropologische, culturele, historische, gastronomische, sociale of psychologische aspecten en veel minder (of niet) over de technische of fysiologische aspecten. Dit is in een notendop het doel van het Genootschap voor Culinaire filosofie. Tijdens...

'Meer aandacht voor de cephale fase' *

'Meer aandacht voor de cephale fase' *

Het Genootschap voor Culinaire Filosofie bestaat sinds 21 oktober 1996. Twaalf in de gastronomie geïnteresseerden, van wie de meesten een voedingskundige achtergrond hebben, maken er sindsdien deel van uit. In de nazomer van dit jaar sprak het genootschap een grotere groep belangstellenden aan door het eerste symposium Culinaire Filosofie te houden,...

Invloed eetstijl op voedselinname *

Invloed eetstijl op voedselinname *

Een te grote voedselinname in verhouding tot het verbruik van energie wordt gezien als een van de belangrijkste oorzaken van overgewicht. Over de invloed die verschillende eetstijlen kunnen hebben op voedselinname is nog maar weinig bekend. Het is belangrijk om deze invloed te onderzoeken met het oog op de ontwikkeling van interventies gericht op het...

Het Nieuwe Eten: stap voor stap gezonder eten *

Het Nieuwe Eten: stap voor stap gezonder eten *

Het Voedingscentrum is begonnen met een consumentgerichte campagne die inzet op geleidelijke aanpassing van het gewoontegedrag. Onder de noemer Het Nieuwe Eten worden consumenten geholpen hun dagelijks eetpatroon onder de loep te nemen en te bekijken op welke punten het gezonder kan. Om die vervolgens aan te pakken, in eigen tempo en aansluitend bij...

Mediterraan voedingspatroon en het risico op hart- en vaatziekten *

Mediterraan voedingspatroon en het risico op hart- en vaatziekten *

In meerdere prospectieve cohortstudies is aangetoond dat het mediterrane voedingspatroon is geassocieerd met een lager risico op hart- en vaatziekten (HVZ). HVZ is echter een verzamelnaam van ziektebeelden met verschillende oorzaken (etiologie) en dus zouden verbanden kunnen verschillen voor diverse ziektebeelden. In een grootschalig Nederlands cohortonderzoek,...

Bietensap: een dilemma voor de duursporter *

Bietensap: een dilemma voor de duursporter *

Sinds de Olympische Spelen in Londen kleuren veel urinoirs bij duursportevenementen roze. Dit komt door een rage die al enkele jaren heerst onder duursporters: het drinken van rode bietensap. Inmiddels zijn er geluiden dat er naast de mogelijke voordelen van het aanwezige nitraat in de sap, ook nadelen kleven aan nitraatconsumptie.Steeds meer duursporters...

De voeding van zelfstandig wonende ouderen *

De voeding van zelfstandig wonende ouderen *

Uit de Nederlandse Voedselconsumptiepeiling Ouderen 2010-2012 blijkt dat zelfstandig wonende 70-plussers meer verzadigde vetzuren en zout en minder volkoren producten, fruit en vis eten dan aanbevolen. Daarmee gelden voor hen dezelfde aandachtspunten om het voedingspatroon te verbeteren als voor de rest van de bevolking.Ouderen boven de 70 vertegenwoordigen...