Voedselproductie

Lees ook
Albert Heijn legt nadruk op gezondheid *

Albert Heijn legt nadruk op gezondheid *

Op het hoofdkantoor van Albert Heijn werkt een team van acht voedingskundigen op de afdeling Kwaliteit dag-in-dag-uit aan de juiste voedingsinformatie van de producten in de AH-supermarktketen. Sinds enkele jaren is er een sterker accent komen liggen op de gezondheidsaspecten van producten. Gezondheid is in bij consumenten en daarop inspelen loont,...

Zoutinname van volwassen Nederlanders te hoog *

Zoutinname van volwassen Nederlanders te hoog *

Volwassenen in Doetinchem consumeren gemiddeld 9 gram zout per dag. Dat is anderhalf keer de aanbevolen hoeveelheid. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het is aannemelijk dat de zoutconsumptie van de hele Nederlandse bevolking ook te hoog is. Als Nederlanders minder zout gaan eten, dan kan er een aanzienlijke gezondheidswinst worden behaald.Er is...

Schaven aan kaas: Zuivelindustrie zet in op zoutreductie *

Schaven aan kaas: Zuivelindustrie zet in op zoutreductie *

De FNLI presenteerde in november 2008 haar actieplan voor zoutreductie in Nederlandse voedingsmiddelen. De zuivelindustrie committeerde zich in dit plan aan een zoutreductie van 15 procent in halfharde kazen, zoals Goudse en Edammer, voor 2010. Zout kan niet zondermeer uit kaas verwijderd worden. Het is namelijk nodig voor de smaak, structuur en conservering....

Mee met de trend gezonde voeding? *

Mee met de trend gezonde voeding? *

De voedingsindustrie doet haar best de hoeveelheid natriumzout in haar voedingsmiddelen te reduceren. Van 9 à 12 gram, moeten we naar 6 gram per dag. Kant-en-klaarmaaltijden worden aangepakt, zoutvervangende middelen worden ontwikkeld, alles om aan gezonde keuze klavertjes en ik kies bewust logo’s te voldoen. Wat is er eigenlijk gaande in de Nederlandse...

De FNLI Taskforce zout in Levensmiddelen *

De FNLI Taskforce zout in Levensmiddelen *

Met het verschijnen van de Richtlijnen Goede Voeding (RGV, 1) in 2006 deed de Gezondheidsraad een oproep aan het bedrijfsleven om het zoutgehalte in voedingsmiddelen omlaag te brengen. Een groot deel van de zoutinname van de Nederlandse bevolking komt door (industrieel) bereide levensmiddelen, 70-75 procent. In het voorjaar van 2007 pakte de Federatie...

FND-Day: Op jacht naar alternatieven voor zout *

FND-Day: Op jacht naar alternatieven voor zout *

Voedingsmiddelen met minder zout, maar net zo veel smaak. Dat is de uitdaging waar steeds meer producenten en aanbieders van levensmiddelen zich wat aan gelegen laten liggen, want consumenten willen gezonder eten, maar de verbeterde voeding moet wel lekker zijn. Een kant-en-klare oplossing is nog niet voorhanden zo bleek tijdens FND-DAY, jacht op innovatie,...

Nen-normen voor voedingsmiddelen *

Nen-normen voor voedingsmiddelen *

Om de voedselveiligheid te garanderen en te controleren worden via NEN - Centrum voor normalisatie in Delft normen opgesteld. Hierbij zijn verschillende marktpartijen vrijwillig betrokken opdat de afspraken breed gedragen worden. Ook op Europees niveau wordt het gebruik van normen bij de handhaving van wetgeving rond voedingsmiddelen steeds meer onderstreept....

Sturen op voedselveiligheid in agroketens *

Sturen op voedselveiligheid in agroketens *

Het aantal beschikbare voedingsproducten in de Nederlandse supermarkt is enorm, en de variatie groot. Bovendien is het merendeel van de producten samengesteld uit zeer (veel) verschillende grondstoffen en ingrediënten, waardoor de herkomst moeilijk herkenbaar is. Ze worden geproduceerd in een keten. Mede hierdoor komt er heel wat bij kijken om ons voedsel...

Column: Impact van de huidige crises op de voedselprijzen *

Column: Impact van de huidige crises op de voedselprijzen *

De financiële en economische crises hebben tot gevolg dat het algemene vertrouwen bij de industrie als wel bij de consumenten wereldwijd is afgenomen. Een neerwaartse spiraal in het vertrouwen is in de loop van 2008 gestart en dit proces gaat nog steeds door. Deze crises hebben ook gevolgen voor de verschillende schakels van de voedselketen. Hierbij...

Beleidsadviezen voor LNV *

Beleidsadviezen voor LNV *

Volgens de Stuurgroep Technology Assessment (TA) is er behoefte aan een integraal kwaliteitsconcept voor verantwoord voedsel dat naast veiligheid en gezondheid ook voldoet aan duurzaamheid, milieu-aspecten, dierenwelzijn, eerlijke handel en arbeidsomstandigheden. De stuurgroep geeft in een advies aan de minister Verburg van LNV concrete adviezen en...