Voedselveiligheid

Lees ook
De veiligheid van E-nummers *

De veiligheid van E-nummers *

Op steeds meer verpakkingen staat tegenwoordig ‘bevat geen synthetische geur- of smaakstoffen'. Maar verschillen natuurlijke en synthetische stoffen qua veiligheid en effect aantoonbaar van elkaar? De angst van veel consumenten, die E-nummers maar eng lijken te vinden, wordt door producenten bevestigd door ‘natuurlijk' te labellen of door E-nummers...

Verkeerde inschatting voedselrisico's *

Verkeerde inschatting voedselrisico's *

Er was in Nederland nooit goed onderzoek gedaan naar de vraag hoe hoog de Nederlandse consument voedselrisico's inschat. Het Voedingscentrum heeft daarom een enquête gehouden onder voedingswetenschappers en consumenten. Hieruit blijkt dat de consument een heel andere inschatting van de risico's maakt dan de expert: milieuverontreiniging staat wat hem...

Verdacht voedsel *

Verdacht voedsel *

Eten we wel het vlees dat we denken te eten? Runderbiefstuk komt van een koe en karbonade is van een varken. Niemand zal daaraan twijfelen. Toch komt het maar al te vaak voor dat je ander vlees eet dan je denkt. Zo komt het voor dat het paardenvlees niet is ‘gedeclareerd' op het etiket en als rund of varken over de toonbank gaat. Voor een complete traceerbaarheid...

Goed van streek *

Goed van streek *

Streekproducten hebben een goede reputatie. Geur en smaak zijn daarbij bepalende kwaliteitskenmerken. Het aroma en de smaak worden voor een groot deel bepaald door de vluchtige stoffen die tijdens het consumeren vrijkomen en die de neus opvangt. Het RIKILT heeft nu een methode ontwikkeld waarmee een vingerprint van de vluchtige stoffen wordt gemaakt...

Invloed van klimaatverandering op natuurlijke toxinen in ons voedsel *

Invloed van klimaatverandering op natuurlijke toxinen in ons voedsel *

Klimaatverandering heeft effect op de veiligheid van ons voedsel. Onduidelijk is hoe die veiligheid wordt beïnvloed door de op handen zijnde veranderingen in ons klimaat. Tot nu toe zijn er een aantal literatuuroverzichten en theoretische benaderingen gepubliceerd over mogelijke effecten van klimaatveranderingen op voedselveiligheid. Kwantitatieve schattingen...

Traceerbaarheid van grondstoffen in voedingsmiddelen *

Traceerbaarheid van grondstoffen in voedingsmiddelen *

Recente incidenten met paardenvlees in voedingsmiddelen laten zien dat bij het etiketteren van complexe voedingsmiddelen, zoals lasagne, fouten worden gemaakt. Juiste informatie over de aard van grondstoffen in voedingsmiddelen is echter van belang voor de keuzevrijheid van consumenten. Dit geldt vooral voor consumenten met specifieke dieetwensen vanwege...

Voedselveiligheid van nieuwe eiwitten *

Voedselveiligheid van nieuwe eiwitten *

De consumptie van dierlijke eiwitten is sterk toegenomen door een stijgende wereldbevolking en opgekomen economieën als China en India. Dit heeft grote gevolgen voor de voedselvoorziening en het milieu. Om land- en energieverbruik terug te dringen moet een eiwittransitie plaatsvinden waarbij minder vlees wordt gegeten, en vlees wordt vervangen door...

Genetisch gemodificeerde dieren in ons voedsel nog niet dichtbij *

Genetisch gemodificeerde dieren in ons voedsel nog niet dichtbij *

Na genetisch gemodificeerde (GG) planten wordt er nu wereldwijd in toenemende mate onderzoek gedaan naar GG-dieren voor gebruik in de voedselproductie. Europa bereidt zich hierop voor door na te denken hoe deze GG-dieren zouden moeten worden beoordeeld op voedselveiligheid, maar ook op dierenwelzijnsaspecten.In augustus 2010 werd de AquAdvantage zalm...

Nieuwe methoden voor risico- en gezondheidsanalyse producten *

Nieuwe methoden voor risico- en gezondheidsanalyse producten *

Veel gezondheids- en veiligheidsonderzoek vindt plaats naar de afzonderlijke stoffen die in voeding voorkomen. Zo richt het gezondheidsonderzoek zich op het meten van de gehalten aan bioactieve vitamines, mineralen en (secundaire) metabolieten en het veiligheidsonderzoek op de contaminanten in voeding, zoals dioxines, residuen van behandelingsmiddelen...

Voedselveiligheid: de feiten *

Voedselveiligheid: de feiten *

Voedselveiligheid is één van de drie centrale thema’s waar het Voedingscentrum consumenten over informeert. Microbiologische verontreiniging van voedsel is een veel voorkomende oorzaak waarom mensen ziek worden van voeding. Een groot deel van deze voedselinfecties vindt thuis plaats. Bij 40% van de clusters van voedselinfecties, gemeld bij het Centrum...