artikel

De invloed van normatieve informatie op motivatie en gedrag *

Voeding en gedrag

De invloed van normatieve informatie op motivatie en gedrag *

De media stellen mensen op regelmatige basis bloot aan boodschappen omtrent gezond gedrag (1). De informatie uit deze boodschappen benadrukt de voor- of nadelen van gedrag, zoals dat het eten van voldoende fruit een gezondheidsvoordeel oplevert. Ook krijgen mensen vaak informatie over wat anderen doen of juist niet doen (normatieve informatie), zoals informatie over het aantal mensen dat nog niet gestopt is met roken. Hoewel er al best wat onderzoek is gedaan over de invloed van OF het benadrukken van voordelen versus nadelen (2) OF het benadrukken van wat anderen wel of niet doen (3), is er nog weinig bekend over de invloed van de combinatie van beide typen informatie op motivatie en gedrag.

In de studie van G.J. de Bruijn et al. werd dit fenomeen onderzocht in het kader van fruitconsumptie van Nederlandse volwassenen. Er werden twee typen informatie: 1. Voor- en nadelen van wel of niet voldoende fruitconsumptie en 2. Informatie over wat anderen doen gecombineerd in één enkele boodschap, waardoor er vier verschillende boodschappen ontstonden.

In één boodschap werden de voordelen van voldoende fruit per dag eten gecombineerd met informatie dat veel mensen al voldoende fruit per dag eten, terwijl in een andere boodschap de voordelen van voldoende fruit werden gecombineerd met informatie dat veel mensen nog steeds niet voldoende fruit per dag aten. In de andere twee boodschappen werden juist weer de nadelen van het niet eten van voldoende fruit, in combinatie met de verschillende typen normatieve informatie benadrukt. Mensen werden willekeurig blootgesteld aan één van deze vier boodschappen en gaven vervolgens aan wat hun motivatie was om voldoende fruit te gaan eten. Een week later werden deelnemers gevraagd hoeveel fruit zij in de afgelopen week hadden gegeten.

Resultaten
De resultaten toonden aan dat mensen die werden blootgesteld aan een boodschap waarin negatieve gevolgen van onvoldoende fruit werden benadrukt de hoogste motivatie hadden, maar dit effect werd alleen gevonden bij mensen die voor het onderzoek al voldoende fruit aten. De resultaten toonden verder ook aan dat mensen die werden blootgesteld aan een boodschap waarin de positieve gevolgen van voldoende fruit eten werden gecommuniceerd meer fruit gingen eten dan mensen die een boodschap lazen over negatieve gevolgen. Ook hier was het effect sterker in mensen die voor het onderzoek al voldoende fruit aten. De informatie of anderen wel of niet voldoende fruit aten had geen uniek effect op motivatie en gedrag.

Deze resultaten vormen de basis voor verder onderzoek naar het combineren van diverse typen gezondheidsinformatie op motivatie en gedrag, maar lijken aan te tonen dat normatieve informatie mogelijk minder overtuigend is bij volwassenen dan bij jongeren (3).

De Bruijn, G.J., Visscher, I.M., & Molle, S (in press). Effects of previous fruit intake, descriptive majority norms, and message framing on fruit intake intentions and behaviours in Dutch adults across a one-week period. Journal of Nutrition Education and Behaviour

Referenties

  1. Gallagher, K. M., & Updegraff, J. A. (2012). Health message framing effects on attitudes, intentions, and behavior: A meta-analytic review. Annals of Behavioral Medicine, 43(1), 101-116.
  2. Nagler, R. H. (2014). Adverse outcomes associated with media exposure to contradictory nutrition messages. Journal of Health Communication, 19(1), 24-40.
  3. Robinson, E., Thomas, J., Aveyard, P., & Higgs, S. (2014). What everyone else is eating: A systematic review and meta-analysis of the effect of informational eating norms on eating behavior. J Acad Nutr Diet, 114(3), 414-29.

Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 3/4 van maart/april 2015 op bladzijde 28

Reageer op dit artikel