artikel

Redenen om ongezond te snacken *

Voeding en gedrag

Redenen om ongezond te snacken *

Veel mensen eten te vaak ongezonde tussendoortjes, zoals snoep en chips. Omdat dit soort producten een slechte invloed hebben op de gezondheid, is het belangrijk dat gezondheidsinterventies zich richten op het verminderen van ongezond snackgedrag. Het is daarom essentieel te weten wat de redenen zijn waarom mensen ongezonde tussendoortjes eten, zodat mogelijke interventiestrategieën hierop kunnen aansluiten.

Waarom eten mensen ongezonde tussendoortjes? Een voor de hand liggende reden die vaak wordt genoemd, is honger. Meestal zijn er echter andere (psychologische) factoren aanwezig die ons eetgedrag bepalen. Om inzicht te krijgen in dit gedrag, vroegen de onderzoekers een grote groep mensen die representatief is voor de Nederlandse bevolking (ruim 1500 deelnemers) waarom zij ongezonde tussendoortjes eten.

Uit het onderzoek bleek dat de belangrijkste redenen om te snacken kunnen worden samengevat in zes thema’s. De voornaamste aanleiding was het vieren van een speciale gebeurtenis, zoals een verjaardag of feest (een gemiddelde score van 4,14 op een 7-puntschaal). Dit werd gevolgd door snacken omdat het past bij de situatie (bijvoorbeeld bij het televisie kijken, gemiddelde score van 3,70). Ook werd eten vanwege honger (3,24) en als beloning (bijvoorbeeld omdat je zo hard gewerkt hebt: 2,75) genoemd. In mindere mate werd aangegeven dat mensen snacken door sociale druk (zoals: iemand anders een plezier doen: 2,32) of negatieve emoties (zoals verdrietig zijn of stress ervaren: 2,27). Deze bevindingen laten zien dat negatieve redenen zoals omgaan met emoties of sociale druk relatief weinig invloed hebben. Het zijn vooral de positieve dingen die een reden zijn om te snacken: om iets te vieren, zoals een feest, verjaardag, of het samenzijn met vrienden.

Snackgedrag aanpakken
Om snackgedrag op de juiste momenten aan te pakken, is het belangrijk inzicht te hebben waarom iemand snackt. Vaak denken mensen aan negatieve redenen zoals emotioneel eten. Maar dat blijkt een relatief beperkte rol te spelen. De reden die het belangrijkste bleek, namelijk snacken op feestjes en speciale gelegenheden, wordt echter veelal over het hoofd gezien. Voor de ontwikkeling van gedragsveranderingstrategieën is het van belang om aan te sluiten bij de zes thema’s uit deze studie, met een focus op het vieren van speciale gebeurtenissen. Hierbij moet wel genoemd worden dat het in dit onderzoek expliciet ging om redenen waar mensen zélf hun snackgedrag aan toekennen. Dit zijn natuurlijk niet noodzakelijk de daadwerkelijke veroorzakers van het snackgedrag, maar de gebeurtenissen die mensen associëren met ongezond snacken. Desalniettemin kunnen we juist deze kennis gebruiken om mensen te helpen hun snackgedrag te verminderen, door nieuwe strategieën te ontwikkelen die goed aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep.

Verhoeven, A.A.C., Adriaanse, M.A., De Vet, E., Fennis, B.M., & De Ridder, D.T.D. (2014). It’s my party and I eat if I want to: Reasons for unhealthy snacking. Appetite, 84, 20-27.

Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 3/4 van maart/april 2015 op bladzijde 29

Reageer op dit artikel