nieuws

Nederlandse moeders geven langer borstvoeding dan vijf jaar geleden

Voeding en gedrag

Nederlandse moeders geven langer borstvoeding dan vijf jaar geleden

Het percentage Nederlandse moeders dat na zes maanden nog steeds borstvoeding geeft, is fors gestegen in de afgelopen vijf jaar. Het percentage moeders dat start met borstvoeding is vergelijkbaar met voorafgaande jaren. Dat blijkt uit de Peiling Melkvoeding in 2015 van het TNO.

Volgens het Voedingscentrum is borstvoeding de beste voeding als het om de gezondheid van moeder en kind gaat. De WHO adviseert het eerste half jaar na de geboorte uitsluitend borstvoeding te geven en borstvoeding in combinatie met bijvoeding tot de leeftijd van twee jaar voort te zetten.

 

Langer borstvoeding

Het percentage zuigelingen dat op de leeftijd van zes maanden uitsluitend borstvoeding krijgt is flink gestegen van 18 procent in 2010 naar 39 procent in 2015.

 

Start borstvoeding

Het percentage vrouwen dat start met borstvoeding na de geboorte is vergelijkbaar met de peilingen van afgelopen 15 jaar en ligt in de huidige peiling op 80%. Wel is er in vergelijking met voorgaande jaren na de eerste maand een minder sterke daling van het aantal borst gevoede zuigelingen, ondanks dat de redenen om te stoppen niet zijn veranderd ten opzichte van eerder.

 

Reden

De belangrijkste reden waarom moeders starten met borstvoeding is omdat het gezonder is, gevolgd door het contact tussen moeder en kind. Hoogopgeleide moeder geven vaker als reden dat borstvoeding gezonder is. Laagopgeleide gaven in verhouding vaker aan dat zij het contact tussen moeder en kind het belangrijkste vonden.

 

Stoppen met borstvoeding

De grootste daling van het aantal vindt in de eerste twee weken is de grootste daling van het aantal zuigelingen dat borstvoeding krijgt. De belangrijkste reden die hiervoor wordt gegeven is dat in deze periode ‘te weinig melk’ was. Redenen die te maken hebben met drinktechniek werden door bijna één op de vijf moeders als belangrijkste reden genoemd, namelijk ‘borstvoeding was pijnlijk’ en ‘het aanleggen was moeilijk’.

 

Populatie

Aan het onderzoek deden 1740 deelnemers mee. Waarvan 6% laagopgeleid, 36% midden opgeleid en 58% hoogopgeleid.

 

Lees verder op Voeding Nu online:

Moedermelk op internet kan koemelk bevatten

Eetpatroon en borstvoeding van invloed op het latere lichaamsgewicht

Reageer op dit artikel