nieuws

Meer onderzoek nodig naar voedselbeleving ouderen

Voeding en gedrag

Meer onderzoek nodig naar voedselbeleving ouderen

Om te kunnen bijdragen aan een gezonde voedingsinname van ouderen moet er inzicht worden verkregen in de factoren die de voedselbeleving beïnvloeden.  Dit is de conclusie na een groot literatuuronderzoek door Wageningen UR Food & Biobased Research.

Dr. E. Doets en dr. S. Kremer voerde dit onderzoek uit omdat bij veel ouderen het reukvermogen en de smaakbeleving afneemt. Dit kan een negatief effect hebben op de voedselwaardering en -inname terwijl dit cruciaal is bij het gezond ouder worden.

 

Productverbetering

De onderzoekers stellen voor om een consumentenonderzoek te doen naar de effecten van productverbeteringen, waarbij verschillende combinaties van smaak, textuur en uiterlijk worden getest. 
Food & Biobased Research heeft in 2014 een dergelijke studie uitgevoerd en daaruit bleek een combinatie van sensorische verrijkingen te leiden tot een betere productwaardering door ouderen. Uit het literatuuronderzoek wordt duidelijk dat de afgelopen tien jaar vooral smaakversterkingen van producten zijn getest bij ouderen. Voor de invloed van andere aspecten was weinig aandacht.

 

Beperkt onderzoek

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er weinig data zijn over de voedselbeleving van ouderen. De bestaande onderzoeken zijn vooral gebaseerd op het proeven van kleine hoeveelheden van een voedingsmiddel. Doets zegt dat het andere resultaten zou opleveren door de waardering te meten ná een portie. Ook zou er volgens de onderzoekers verschil kunnen zijn als er enkele uren na consumptie wordt gevraagd naar de mening in plaats van direct. Doets zegt dat zulke studies de productkeuze zouden kunnen voorspellen, maar dat dergelijk onderzoek onder ouderen zelden is uitgevoerd.

 

Advies

Voor nieuwe onderzoeken naar de voedselbeleving van de groep vitale ouderen heeft Doets een advies: definieer eerst de specifieke doelgroep en laat het product aansluiten bij de beleving van die doelgroep.

 

Lees verder op Voeding Nu online:

Calcium suppletie geen effect op botgezondheid

Reageer op dit artikel