nieuws

Jongere generaties ongezonder dan voorgaande generaties

Voeding en gedrag

Jongere generaties ongezonder dan voorgaande generaties

Jongere generaties lopen meer risico op gezondheidsproblemen door obesitas en hoge bloeddruk dan voorgaande generaties. Deze risicofactoren komen steeds vaker en op jongere leeftijd voor. Dit komt naar voren in een promotieonderzoek van Gerben Hulsegge, uitgevoerd bij het RIVM in samenwerking met het Julius Centrum van het UMC Utrecht. In het onderzoek staat dat eind jaren tachtig zeven tot acht procent van de veertigers obesitas had. Zestien jaar later was dit gestegen naar elf tot vijftien procent.

De gegevens komen uit een cohortstudie waarin volwassenen tussen twintig en zestig jaar, 21 jaar lang zijn gevolgd op veranderingen in leefstijl en belangrijke risicofactoren op hart- en vaatziekten. Er is gekeken naar vier generaties, twintigers (20-29), dertigers (30-39), veertigers (40-49) en vijftigers (50-59).

Grotere risico’s

In iedere nieuwe jongere generatie komen overgewicht, obesitas en een hoge bloeddruk vaker voor dan in de eerdere generaties. Van de veertigers had eind jaren tachtig acht procent van de vrouwen en zeven procent van de mannen obesitas. Zestien jaar later was dit gestegen tot vijftien procent bij de vrouwelijke en elf procent bij de mannelijke veertigers. De verwachting is dat toekomstige generaties ouderen vaker, en vanaf jongere leeftijd overgewicht en obesitas hebben, wat weer gevolgen heeft voor bijvoorbeeld het risico op diabetes.

Risicoprofielen

Hulsegge laat zien dat het langdurig behouden van een gezond leefstijlprofiel en een gunstig risicoprofiel gepaard gaat met een 2,5 en respectievelijk 7 keer lager risico op hart- en vaatziekten dan bij langdurig ongezonde profielen. Een gezond leefstijlprofiel is in deze studie gedefinieerd als een gezond gewicht, niet roken, een gezond voedingspatroon, voldoende lichamelijke activiteit en een gematigde alcoholinname. Een gunstig risicoprofiel heeft als definitie een gezond gewicht, lage bloeddruk, laag cholesterol, niet roken en het ontbreken van diabetes.

Preventie

Onderzoeker Hulsegge concludeert dat er ‘nog veel verbetering in volksgezondheid mogelijk is als meer volwassenen een gezonde leefstijl en gunstig risicoprofiel behouden, waarbij ingrijpen op jonge leeftijd van essentieel belang is’. Hiervoor zijn verbeteringen in leefstijl, zoals meer lichamelijke activiteit en gezondere voeding, nodig.

Reageer op dit artikel