nieuws

Sterke daling van eetstoornis boulimia in Nederland

Voeding en gedrag

Sterke daling van eetstoornis boulimia in Nederland

Het aantal nieuwe gevallen van Boulimia nervosa is in de afgelopen jaren sterk afgenomen. Het aantal nieuwe gevallen van Anorexia nervosa blijft stabiel. Dit komt naar voren in een onderzoek van psychiater Frédérique Smink, waarop zij op 28 september promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Smink onderzocht of het aantal nieuwe gevallen van anorexia nervosa en boulimia nervosa in Nederlandse huisartsenpraktijken veranderd is door de tijd en welke eetstoornissen het meeste voorkomen onder Nederlandse adolescenten. Verder ging zij na of sociale status in de vroege adolescentie een risicofactor vormt voor latere eetproblemen.

Daling boulimia
In haar proefschrift laat Smink zien dat het aantal nieuwe gevallen van boulimia nervosa de afgelopen drie decennia substantieel is gedaald, terwijl dat van anorexia nervosa relatief stabiel is gebleven. Boulimia is waarschijnlijk gevoeliger voor socioculturele ontwikkelingen die zich in deze periode hebben voorgedaan, zoals de stijging van de gemiddelde body mass index (BMI) van de algemene bevolking. Overgewicht is ‘normaler’ geworden. 

Overgewicht normaler
Dat overgewicht vaker voorkomt, vermindert volgens Smink mogelijk de druk om te compenseren voor eetbuien. Dit compensatiegedrag is de kern van boulimia nervosa. Andere ontwikkelingen die mogelijk aan de daling hebben bijgedragen zijn de opkomst van preventiemaatregelen en zelfhulp, versterkt door de snelle uitbreiding van toegang tot het internet.

Er goed uit zien
Verder constateert de promovenda dat er goed uitzien als jonge adolescent (in de leeftijd van 11-13 jaar) beschermt tegen latere eetproblemen. Opvallend is dat aardig gevonden worden door veel klasgenoten juist naar voren kwam als een voorspeller van eetproblemen.

Eetstoornissen zijn ernstige psychiatrische aandoeningen die meestal ontstaan in de adolescentie. Over de oorzaken is nog relatief weinig bekend. De meest voorkomende eetstoornissen onder Nederlandse adolescenten zijn anorexia nervosa en de eetbuistoornis bij meisjes, bij jongens alleen de eetbuistoornis.

Reageer op dit artikel