nieuws

‘Op dagverblijven leren kinderen meer groente en fruit eten’

Voeding en gedrag

‘Op dagverblijven leren kinderen meer groente en fruit eten’

Het kinderdagverblijf is een prima plek is om kinderen méér groente en fruit te leren eten. Dat concluderen onderzoekers van het Louis Bolk Instituut uit een onderzoek dat is gehouden op zeven kinderdagverblijven. Door frequenter groente en fruit aan te bieden, het aantal soorten te vergroten en kinderen enthousiast te maken voor groente en fruit blijkt de consumptie daadwerkelijk te stijgen.

Op de kinderdagverblijven die aan het project ‘Groenten en Fruit op Kinderdagverblijven’ deelnamen, hebben leidsters gedurende drie maanden extra aandacht geschonken aan groente en fruit. Het doel van het onderzoek was tweeledig: ten eerste om te achterhalen of het kinderdagverblijf  een geschikte en effectieve plek is  voor het aanleren van het eten van méér groente en fruit. Ten tweede wilden de onderzoekers weten in hoeverre dit aangeleerde gedrag daadwerkelijk tot een hogere groente- en fruitinname bij de kinderen zou leiden.

Resultaten
Bij de start (nulmeting) van het onderzoek aten de kinderen gemiddeld één portie fruit en een derde portie groente. Meer soorten groente en fruit aanbieden, deze vaker aanbieden en kinderen laten experimenteren met deze gezonde tussendoortjes bleken goed inzetbare en effectieve methodes om de consumptie te verhogen. Zowel het aantal porties als het aantal genoten soorten ging omhoog.

Ervaringen
Tijdens het onderzoek werden ook ervaringen van leidsters opgetekend, zoals: ‘De kinderen moesten wel even wennen en wilden de groente eerst soms niet eten maar nu is het normaal.’ En: ‘De meesten durven nieuwe dingen te proeven én vinden ze lekker.’ Na afloop van het project zakte de consumptie iets in. ‘Blijkbaar is blijvende aandacht van leidsters cruciaal om kinderen op het kinderdagverblijf meer groente en fruit te laten eten’, concludeert onderzoeker Marieke Battjes-Fries van het Louis Bolk Instituut.

Aanleiding  onderzoek
Het merendeel van de kinderen eet onvoldoende groente en fruit, blijkt onder meer uit consumptiepeilingen van het RIVM. Omdat een groot aantal kinderen één of meerdere dagen op een kinderdagverblijf doorbrengt, is het idee ontstaan om te onderzoeken of juist hier de consumptie gestimuleerd kan worden. Zowel leidsters als ouders werden nauw betrokken bij de uitvoering van het project.

Biologisch
Behalve ‘bijzondere’ fruitsoorten zoals ananas en mango zijn op een aantal locaties ook biologische producten meegenomen in het onderzoek. Leidsters hebben op sommige locaties gekozen voor het inlassen van speciale groente- of fruitthema’s, en op meerdere locaties is gewerkt met een kok. Ook het samen koken, zoals smoothies of soep maken, bleek aan te slaan bij de kinderen. Meer onderzoek is nodig om te bepalen welke strategie het meest effectief is.

Financiering
Het project ‘Groenten en Fruit op Kinderdagverblijven’ is onderdeel van het samenwerkingsverband ‘Meer groenten en fruit voor iedereen’, en wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. Partners zijn onder meer GreenPort Noord-Holland Noord, BD Totaal en Odin/Estafette.

Louis Bolk Instituut
Het Louis Bolk Instituut is een internationaal onafhankelijk kennisinstituut ter bevordering van duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Belangrijke opdrachtgevers zijn onder andere het Ministerie van EZ, provincies, waterschappen, natuurbeherende organisaties en het bedrijfsleven. Opdrachtgevers waarderen onze integrale visie en ons vermogen om praktische kennis en adviezen te bieden die leiden tot een duurzame en gezonde groei van mens, dier, plant en bodem. 

Reageer op dit artikel