nieuws

Symposium Hungry for change: tips voor diëtetiek

Voeding en gedrag

Symposium Hungry for change: tips voor diëtetiek

Er was een internationale vibe merkbaar in ‘The Lighthouse’, de speaker’s corner van de Haagse Hogeschool, waar eind januari het symposium Hungry for Change plaatsvond. Het is door diëtetiekstudenten georganiseerd om studenten mogelijkheden te bieden een internationaal netwerk uit te bouwen, te leren communiceren in een andere taal en werkveldgerelateerde problematiek vanuit een internationaal perspectief te zien.

Dit symposium had als thema Honger naar verandering binnen de diëtetiek in relatie tot obesitas.


De eerste spreker Ellen van Kleef, associate professor aan de Wageningen Universiteit, ging in op het thema verleiding bij overgewicht. In haar onderzoek kijkt ze onder andere naar de relatie tussen voeding en de eetomgeving. ‘In de huidige giftige eetomgeving is het een uitdaging met voedingsverleidingen om te gaan’, zei ze.

 

Twee denksystemen

Hoe mensen omgaan met verleidingen legde ze uit aan de hand van de theorie van de Israëlische psycholoog Daniel Kahneman. Volgens hem bestaan er twee denksystemen die mensen gebruiken bij hun (voedings)keuzes: een automatisch (onbewust) systeem en een bewust systeem (zelfcontrole).

 

Doordachte voedingscommunicatie

Op het gebied van omgang met voedselverleidingen heeft inspelen op het tweede denksysteem tot nog toe geen vruchten afgeworpen, weet Van Kleef. ‘Zo is bekend dat verhogen van kennis niet altijd voldoende motivatie teweegbrengt om (eet)gedrag te veranderen’. Ze denkt dat het belangrijk is om op het eerste, onbewuste denksysteem in te spelen.

 

Interventies

Van Kleef  schotelde de de aanwezigen een aantal effectieve voorbeelden van interventies voor, waarmee verleidingen kunnen worden aangepakt. Een techniek die volgens haar in zwang is om (onbewust) gedrag in de goede richting te duwen is nudging. Als voorbeelden hiervan noemde ze de aanpassing van een ziekenhuiscounter waardoor bezoekers geleid worden naar een gezondere keuze, het aanbieden van voeding in grappige vormen voor kinderen en feedback via een app.

 

CAN-benadering

Ook benadrukte Van Kleef dat het belangrijk is de gezonde keuze de makkelijke te maken. Daarbij haalde ze de zogenoemde CAN-benadering van de Amerikaanse gedragsonderzoeker Brian Wansink aan: maak gezond de vanzelfsprekende en makkelijkste keuze (Convenient), presenteer gezonde snacks zo aantrekkelijk mogelijk (Attractive) en maak gezonde voeding de standaard (Normal).

 

Voedingshuisarts

Spreker Jacqui van Kemenade, huisarts in Breda, ging tijdens het symposium in op het thema ‘Honger naar verandering binnen de gezondheidszorg’. Zij benadrukte het belang van kennisvermeerdering op het gebied van voeding in de medische wereld, daar ontbreekt het bij veel (para)medici aan. Ze herkende in haar eigen opleiding medicijnen het gebrek aan voedingslessen. Inmiddels is ze gespecialiseerd in de relatie tussen voeding en chronische ziekten. Ze pleit nu voor meer voedingslessen in de artsenopleidingen. Als het om diëtetiek gaat zou ze graag een focus zien op kwalitatieve voeding. Dit spreekt ook uit het voedingsadvies van Van Kemenade: ze ‘zet’ niet iemand op een dieet, maar adviseert een gezonde basisvoeding waarbij de cliënt zich zo energiek en gezond voelt dat de motivatie om zo te blijven eten uit de cliënt zelf komt.

 

Biochemische disbalans

‘Obesitas wordt als een ziekte gezien, terwijl aandoening het juiste woord is’, vindt de voedingshuisarts. De gediagnosticeerde is niet degene die de aandoening kwalijk is te nemen, maar de combinatie van een biochemische (of: hormonale) disbalans, de verleidelijke eetomgeving en een gebrek aan beweging. Gepassioneerd beschrijft ze de oplossing: de positieve invloed van voeding en leefstijl op de biochemische disbalans en uiteindelijk op de gezondheid.

 

Mindful

Spreker Annette Aarts, gedragswetenschapper en coach gedragsverandering, verlegde het onderwerp naar toegepaste methoden voor gedragsverandering. Om eetgedrag te veranderen zijn volgens Aarts vier fundamenten binnen leefstijl relevant: van mindless naar eten met aandacht, van ‘powerless’ naar powerful eten (bijvoorbeeld niet eindeloos crashdiëten), van ‘joyless’ naar joyful eten (niet meer denken: ‘Wat is goed en wat is slecht?’) en van loveless naar eten met liefde (leren luisteren naar de behoeftes van je lichaam). ‘Meer genieten is minder eten!’ aldus Aarts. Op haar website zijn ervaringen te lezen van cliënten van de workshop ‘Tel geen calorieën, tel je genot’.

Foto's

Reageer op dit artikel