nieuws

‘Hoge SES in netwerk vrouw bepalend bij leefstijl’

Voeding en gedrag

‘Hoge SES in netwerk vrouw bepalend bij leefstijl’

Er blijkt geen verband tussen lichaamsgewicht en de sociaaleconomische status (SES) van een naaste. Wel blijkt er een link tussen gewicht en de leefstijl van naasten. Vrouwen waarvan het netwerk een hoge SES heeft, hebben een gezondere leefstijl. Voor mannen gaat dit niet op. Dat komt naar voren in een onderzoek van de Amerikaanse Vanderbilt University.

Het onderzoek van socioloog Lijun Song en haar team verscheen in het tijdschrift Journal of Sociological Perspectives. Het is al langer bekend dat een hoge SES wordt geassocieerd met een gezonder en langer leven. De Amerikaanse onderzoekers tonen nu aan dat de relatie tussen SES en gewicht genuanceerder ligt.

 

Het team analyseerde de relatie tussen lichaamsgewicht, de SES van naasten (aan de hand van genoten onderwijs), de leefstijl (op basis van zelfgerapporteerde activiteit) en geslacht. Ze deden dat aan de hand van data van de Amerikaanse General Social Survey (2004).

 

Mannen en vrouwen

Een andere bevinding in het onderzoek is dat vrouwen waarvan het netwerk een hoge SES heeft zichzelf eerder beschrijven als atletisch, wat de onderzoekers aan gezond lichaamsgewicht linken.

 

Voor mannen blijkt het tegenovergestelde.  ‘Het hebben van een directe omgeving met hoge SES wordt geassocieerd met hoger lichaamsgewicht’, zegt Song. Volgens haar is er sprake van een andere norm voor lichaamsgewicht: overgewicht is nauw verweven met mannelijkheid en past bij de positie als kostwinner.

 

‘Sociale prijs’ verklaart verschil

‘Het is geen geheim dat vrouwen vaak een zogenoemde ‘sociale prijs’ moeten betalen wanneer zij overgewicht hebben’, vervolgt Song. ‘Vrouwen hebben meer dan mannen te maken met verwachtingen in opleidingsniveau, professionele status en inkomen. Bovendien heeft het gewicht invloed op het vinden van een levenspartner. Vrouwen met een hoge SES hebben reden te meer aan hogere sociale verwachtingen te voldoen.’ 

 

Slankheidsideaal vs. mannelijkheid

De onderzoekers speculeren dat het slankheidsideaal voor de vrouw in toenemende mate aandacht krijgt wanneer haar sociaal netwerk meer mensen telt met een hoge SES. Daarentegen wordt bij mannen de sociale druk om te bewijzen dat zij mannelijke broodwinner zijn in toenemende mate belangrijk.

 

Mannen lijken zich dus juist minder druk te maken over overgewicht en gewichtsmanagement. Dit maakt dan ook dat zij minder geven om een bewuste leefstijl, zoals diëten of bewegen, dan vrouwen.

 

Hoge SES en gewichtsnormen

‘Participanten met een hogere SES zijn aantoonbaar bewuster bezig met het gewicht en eerder bezorgd over hun lichaamsbeeld. Zij houden er eerder een levensstijl op na waarbij zij op het gewicht letten door bewuste keuzes te maken op het gebied van voeding en lichamelijke activiteit’, zegt Song.

 

‘En wanneer je omgeving deze houding vertoont, word je als individu omringd door en blootgesteld aan een netwerk met duidelijke normen op het gebied van gewichtscontrole. Dit betekent dat je als individu eerder bewuster met gewichtscontrole bezig zult zijn, eerder hulp zult krijgen bij gewichtsmanagement en eerder dit gedrag zult observeren en imiteren.’

Reageer op dit artikel