nieuws

FWS: ‘Consumenten kiezen bewuster voor frisdranken zonder calorieën’

Voeding en gedrag

FWS: ‘Consumenten kiezen bewuster voor frisdranken zonder calorieën’

Cola regular is nog steeds de populairste frisdrank, maar consumenten kiezen steeds bewuster voor light- en zero-varianten omdat er minder suiker en calorieën in zitten.

Ook is er een duidelijke verschuiving zichtbaar naar mineraalwater en water met een smaakje. Een en ander blijkt uit consumptiecijfers van de branchevereniging Frisdranken Waters Sappen (FWS) en het 3e Nationaal Frisdrankonderzoek 2017 dat werd afgenomen onder 1.140 Nederlandse frisdrankdrinkers.

 

Lekker en verfrissend 

Bijna alle Nederlanders (92%) drinken wel eens frisdrank. Ze vinden het lekker (64%) en verfrissend (40%) en kunnen er variatie mee aanbrengen (32%). Het gemiddeld aantal glazen per dag is licht gedaald van 1,8 glas (2015) naar 1,6 glas (2017). Mineraal- en bronwater en water met een smaakje laten voor het vierde jaar op rij een gestage consumptiegroei zien van respectievelijk 7,5% en 15,6%.

 

Water en warme dranken

Frisdrankdrinkers kiezen naast frisdrank vooral warme dranken en kraanwater. De keuze voor zuiveldranken, vruchtendranken of – sappen en alcoholische dranken (naast frisdrank) is sinds 2015 afgenomen.

 

Consument vindt groter aanbod

Onder consumenten die meer frisdrank zijn gaan drinken dan een jaar geleden, wordt een beter aansluitend aanbod als voornaamste reden genoemd: het sluit beter aan op hun smaak en biedt meer frisdranken met minder of geen calorieën en suiker. Dit laatste is voor frisdrankdrinkers die (ook wel eens) light of zero drinken de belangrijkste reden om ervoor te kiezen. 

 

Frisdrank innovatieve categorie

‘De ontwikkeling van verantwoord genieten zie je duidelijk terug in het aanbod, met voortdurend  introducties van nieuwe dranken met minder of vaak helemaal geen suiker’, licht Raymond Gianotten toe, directeur Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen. ‘Daarnaast wordt het suikergehalte in bestaande dranken naar beneden gebracht. Het frisdrankenschap is daarmee één van de meest innovatieve categorieën.’

 

Bewustere consument

Producenten spelen volgens hem in op de behoefte van de consument. ‘Deze geniet steeds bewuster van een verfrissend drankje en let daarbij meer op de hoeveelheid calorieën. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan op onze ambitie om als frisdrankproducenten in 2020 15% minder calorieën in frisdranken op de markt te zetten.’
 

Overschatting suiker en calorieën

FWS merkt bij de cijfers op dat consumenten nog vaak het aantal calorieën en suiker in light en zero overschatten (88%), juiste kennis hierover vindt de organisatie dan ook belangrijk. ‘Alleen regular frisdranken bevatten suiker en daarmee calorieën’, zegt Gianotten. ‘In light- en zero-varianten van frisdranken wordt suiker vervangen door zoetstoffen die nul calorieën opleveren.’

 

Zoetstoffen schadelijk?

Volgens het FWS-onderzoek denkt ruim de helft van de frisdrankdrinkers dat zoetstoffen schadelijk zijn voor de gezondheid. De brancheorganisatie noemt dat onterecht omdat zoetstoffen uitgebreid onderzocht zijn door onafhankelijke wetenschappers van de Europese Voedsel Autoriteit EFSA en volkomen veilig om te consumeren binnen de gestelde normen.

Reageer op dit artikel