nieuws

Met name jongeren drinken meer mineraalwater

Voeding en gedrag

Met name jongeren drinken meer mineraalwater

De consumptie van mineraal-en bronwater stijgt voor het vierde jaar op rij. In 2016 steeg de consumptie met 7,5 procent. Mineraalwater met een smaakje laat een groei zien van 15,6 procent. Dat blijkt uit de consumptiecijfers van de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen.

Ook wordt de toegenomen waterconsumptie bevestigd door de resultaten van het Nationaal Wateronderzoek 2017, uitgevoerd onder 509 Nederlands die weleens verpakt water drinken. Volgens het onderzoek laten de bevindingen zien dat consumenten steeds bewuster bezig zijn met hun waterconsumptie.

Met name jongeren

Uit de resultaten blijkt dat consumenten water niet alleen drinken om de dorst te lessen (73 procent), maar ook om het vochtgehalte op peil te houden (66 procent) en omdat ze vinden dat het past binnen een gezonde leefstijl (50 procent). Kraanwater wordt het meest gedronken (92 procent) gevolgd door verpakt bron- en mineraalwater (77 procent). Bijna alle deelnemers geven aan dagelijks water te drinken (89 procent).  Gemiddeld drinken zij dagelijks 4,6 waterglazen per dag. De trend om bewust meer water te drinken is met name gestegen onder jongeren, waarbij 68 procent aangeeft meer water te zijn gaan drinken.

Water met een smaakje

Mineraal- en bronwater is van nature zuiver en afkomstig uit wettelijk beschermde bronnen. Het afgelopen jaar is het assortiment van mineraal- en bronwater uitgebreid, met name door mineraalwater met een smaakje. Een derde van de deelnemers geeft aan dat het voor hen gemakkelijker is voldoende water te drinken door de beschikbaarheid van water met een smaakje. 

Reageer op dit artikel