nieuws

‘Alcoholmisbruik vaak niet door huisartsen herkend’

Voeding en gedrag

‘Alcoholmisbruik vaak niet door huisartsen herkend’

Huisartsen herkennen bij hun patiënten vaak niet dat sprake is van alcoholmisbruik, waardoor het nauwelijks wordt geregistreerd. Dat blijkt uit het proefschrift van Latifa Abidi van de Universiteit Maastricht.

Uit  het promotieonderzoek van Abidi naar het registratiegedrag van huisartsen blijkt dat naar schatting minder dan één procent van de patiënten die kampen met een stoornis in het gebruik van alcohol uiteindelijk terug te vinden is in het huisartseninformatiesysteem. Hierdoor circuleert incomplete informatie tussen zorgverleners, met alle risico’s van dien, aldus de promovenda. ‘Denk bijvoorbeeld aan de koppeling van het huisartseninformatiesysteem met de apotheek. Sommige medicijnen gaan echt niet samen met alcohol.’

Slechts 1 registratie

Abidi deed haar onderzoek in negen Eindhovense gezondheidscentra waar huisartsen werkzaam zijn. Uit een onderzoeksgroep van 2349 patiënten scoorden 261 mensen na het invullen van een gevalideerde vragenlijst positief op een stoornis in het gebruik van alcohol. Tot verbazing van de Maastrichtse onderzoekster bleek slechts één patiënt ook daadwerkelijk als zodanig geregistreerd in het huisartseninformatiesysteem.

Taboesfeer

Ongeveer 10 procent van de Nederlandse bevolking heeft een problematische relatie met alcohol. Hoewel de zogeheten NHG-standaard Problematisch Alcoholgebruik van het Nederlands Huisartsen Genootschap, uitgebreid en duidelijk is, is het volgens Abidi de vraag waarom er zo weinig wordt geregistreerd. Ze denkt dat de werkdruk een factor kan zijn. ‘Maar tijdsdruk is relatief’, voegt ze eraan toe. ‘Ik heb eerder het idee dat een open gesprek over het alcoholgebruik van patiënten nog wat in de taboesfeer zit.’

Huisartsopleiding

Coauteur Marjan van den Akker is universitair hoofddocent Huisartsengeneeskunde aan de Universiteit Maastricht en onderschrijft de onverwachte bevinding van Abidi. ‘Dit is een probleem waarin huisartsen een belangrijke rol kunnen vervullen. Daarom wordt er in de huisartsopleiding ook aandacht besteed aan de signalering van problematisch alcoholgebruik door patiënten, hoe dat bespreekbaar te maken en patiënten handvatten aan te reiken hoe zij het alcoholgebruik kunnen verminderen.’

De resultaten van het onderzoek onder Eindhovense huisartsen zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Current Medical Research and Opinion.

Reageer op dit artikel