nieuws

‘Portiecontrole? Focus liever op minder energiedicht, gezond voedsel’

Voeding en gedrag

‘Portiecontrole? Focus liever op minder energiedicht, gezond voedsel’

Het is bekend dat de portiegrootte van invloed is op de voedselkeuze en op de hoeveelheid die mensen al dan niet eten. Helpt het als je getraind wordt om je porties beter te controleren?

Onderzoekers van de Pennsylvania State University gingen na of er een verschil is in de voedselkeuze als vrouwen getraind zijn in portiecontrole of niet. Ze keken naar drie groepen vrouwen: 39 vrouwen met overgewicht of obesitas die een jaar lang een trainingsprogramma volgden; 34 vrouwen met overgewicht of obesitas die geen training kregen; een derde groep van 29 vrouwen met een gezond gewicht die eveneens geen training kregen.

Willekeurige porties

Om na te gaan of de getrainde groep vrouwen iets zou hebben aan de instructies, kregen ze – net als de andere groepen – gedurende vier weken onder gecontroleerde omstandigheden maaltijden met verschillende porties aangeboden. Op vier verschillende plekken kregen ze een keer per week maaltijden met verschillend voedsel dat steeds varieerde in portiegrootte en energiedichtheid (100%, 125%, 150%,  175% ). De hoeveelheid voedsel werd willekeurig aan de proefpersonen aangeboden.

Kleinere maaltijden

Uit de studie kwam duidelijk naar voren dat het gewicht van de maaltijd significant omhoog ging als ook de aangeboden porties groter waren, ook in de getrainde groep vrouwen. De link tussen portiegrootte en maaltijd uit eerder onderzoek wordt daarmee bevestigd. Ook zagen de onderzoekers dat de getrainde groep vrouwen in vergelijking met de ongetrainde groepen over het algemeen voedsel koos dat een lagere energiedichtheid had. Daarbij gaat het om voedsel dat per honderd gram minder energie bevat dan ander voedsel.

Toename energie-inname

Hoewel de totale energie-inname bij het aanbod van grotere porties omhoog ging, lieten de getrainde vrouwen dus zien dat ze minder kilocalorieën innamen dan de andere, ongetrainde groepen. De getrainde vrouwen met overgewicht en obesitas kregen per maaltijd zo’n 506 kcal binnen, de ongetrainde vrouwen met overgewicht en obesitas zo’n 592 kcal en de vrouwen met een normaal gewicht 611 kcal.

Niet sterk genoeg

Volgens de onderzoekers laat de studie zien dat het vooral de hoeveelheid voedsel is die leidend is bij de keuze voor de portiegrootte. Training om standaard porties te leren herkennen of af te meten, bijvoorbeeld door meetapparatuur te gebruiken of door herhaalde instructies te volgen, zijn blijkbaar toch niet sterk genoeg om de invloed die van een teveel aan eten uitgaat, te pareren. Volgens de onderzoekers zou de aandacht dan ook beter gericht kunnen worden op het eten van minder energiedicht, gezond voedsel in plaats van op het verzet tegen grote porties.

Reageer op dit artikel