nieuws

Consument is bereid om te betalen voor informatie over herkomstbedrijf van varkens

Voeding en gedrag

Consument is bereid om te betalen voor informatie over herkomstbedrijf van varkens

Consumenten zijn bereid bij aankoop van varkensvlees extra te betalen voor informatie over het individuele bedrijf waar de varkens gehouden worden. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research gehouden onder consumenten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Uit het rapport blijkt dat consumenten informatie over dierenwelzijn en gezondheid van de varkens belangrijk vinden. Deze informatie zou volgens het rapport op de plek van aankoop moeten worden aangeboden.

Product met herkomstinformatie

Ruim de helft van de Nederlandse consumenten gaf aan te kiezen voor producten met herkomstinformatie en een meerprijs. Dit is onderzocht voor gehakt, ribkarbonade en varkenshaas. Ook Duitse en Engelse consumenten gaven aan meer te willen betalen voor producten met herkomstinformatie. Al daalde deze bereidheid wanneer het varkensvlees uit Nederland zou komen.

Betalingsbereidheid

Consumenten gaven aan 13 eurocent per kilo varkensvlees extra te willen betalen voor herkomstinformatie bij het product. Dit is genoeg om aan de extra kosten die de keten zou gaan maken te dekken. Het zou varkenshouders namelijk extra geld kosten om de herkomst van het vlees in de keten naar individuele bedrijven te kunnen garanderen.

Het onderzoek heeft ook gekeken of de behoefte aan informatie en de betalingsbereidheid afhangt van incidenten zoals het dierenwelzijnsincident bij een slachthuis in Tielt in België. Dit blijkt niet het geval.

Plaatsing informatie

Ook is er gekeken op welke manier herkomstinformatie het beste gecommuniceerd kan worden. De herkomstinformatie plaatsen op de plek van aankoop, bijvoorbeeld bij het supermarktschap, scoorde het best in het consumentenonderzoek. Het werken met een QR-code of een app scoorde laag bij consumenten in alle drie de landen. Ook zouden consumenten niet de moeite nemen om via een vermelde website informatie op te zoeken. 

Direct contact

Ook ketenpartijen in de varkensketen zijn ondervraagd. Zij gaven aan direct contact tussen consumenten en varkenshouders, op bijvoorbeeld opendagen en in zichtstallen, de meest geschikte vorm van transparantie over herkomst van het vlees te vinden.

Reageer op dit artikel