nieuws

Middelbare scholieren kiezen vooral voor lekker

Voeding en gedrag

Middelbare scholieren kiezen vooral voor lekker

Niets menselijks is de middelbare scholier vreemd. Jongeren kiezen bijna altijd voor voedingsmiddelen die ze lekker vinden. Dit stelt FoodService Instituut na aanleiding van een groot verkennend onderzoek onder middelbare scholieren.

De resultaten zijn onderdeel van een bredere studie naar de eetcultuur van generatie Z, jongeren die geboren zijn tussen het jaar 2000 en 2015.

Gezond eten

Meer dan 1000 middelbare scholieren werden bevraagd over hun koop- en consumptiegedrag. Op de vraag of ze gezond eten belangrijk vinden, geeft meer dan de helft van de jongens aan dit belangrijk te vinden. Bij de meisjes gaat het om 70 procent. Echter, maar 17 procent van de jongens en 29 procent van de meiden geeft aan te kijken naar ingrediënten op de verpakking.

Lekker boven alles

Wanneer er gevraagd wordt naar de belangrijkste aspecten van producten delft gezondheid het onderspit. 93 procent van de respondenten geeft aan lekker het aller belangrijkste aspect in de voedselkeuze te vinden. Gevolgd door de aspecten gemak en prijs, waarvan meer dan de helft van de scholieren aangeeft deze belangrijk te vinden. Gezond volgt met 35 procent.

Bewuste keuzes

Volgens de resultaten blijken vooral meisjes bewuste keuzes te maken bij dranken. Zij halen eens of vaker per week water. Jongens staan nog vaak met frisdrank aan de kassa.

Ook snacken jongens meer dan meisjes. Ongeveer één op de drie jongens geeft aan één of meerdere keren per week een warme snack of snoep te kopen. Onder de meisjes is dit ongeveer 15 procent.

Ontbijten

Verder blijkt dat middelbare scholieren op een dag nog steeds traditioneel drie grote maaltijden eten. Vooral het avondeten wordt vrijwel nooit overgeslagen. In de resultaten komt naar voren dat hoe ouder scholieren worden, hoe meer ze het ontbijt overslaan. Tijdgebrek is hiervan één van de grootste oorzaken. Opleidingsniveau  speelt maar een kleine rol. 76,7 procent van de Vwo-leerlingen ontbijt dagelijks, versus 63,9 procent van de Vmbo-leerlingen en 61,9 procent van de Havo-leerlingen

Koopt van eigen geld

Meer dan de helft van de scholieren geeft aan een of meerdere keren per week eten of drinken van hun eigen geld te kopen. 46 procent geeft aan minstens één keer per week lunch te halen in de dichtstbijzijnde supermarkt.

Reageer op dit artikel