nieuws

Vitamine B6 helpt bij het herinneren van dromen

Voeding en gedrag

Vitamine B6 helpt bij het herinneren van dromen

De suppletie van vitamine B6 voor het slapen gaan, zorgt ervoor dat mensen hun dromen beter kunnen herinneren. Dit blijkt uit een studie gehouden aan de Universiteit van Adelaide in Australië.

In de studie keken de onderzoekers naar de effecten van verschillende B-vitamines op dromen en slaap.

Belangrijk: Voeding nu adviseert voorzichtig te zijn het innemen van supplementen. Vitaminen hebben een aanvaardbare bovengrens en bij een langdurige inname boven deze grens kan dit negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid. Het is dan ook belangrijk altijd een professional zoals een diëtist te raadplegen voor het innemen van supplementen.

Opzet onderzoek

Honderd mensen namen deel aan het onderzoek. Het onderzoek liet de deelnemers een logboek bijhouden waarin vragen stonden over hun droom- en slaapkwaliteit. Ook moesten zij herinneringen van dromen opschrijven. 

De honderd mensen werden over drie groepen gelijk verdeeld; twee interventiegroepen waarvan één groep een B6-supplement slikteen één groep een B-complex supplement (B1, B3, B5, B6, B7, B9). De derde groep was een controlegroep die een placebo innamen.

Vitamine B6

Volgens de studie konden de deelnemers voor de interventie met B-vitamines hun dromen zelden herinneren. Proefpersonen die in de interventiegroep 240mg vitamine B6 (aanvaardbare bovengrens van vitamine B6 ligt op 25 mg per dag) kregen voor het slapen gaan, herinnerden hun dromen beter dan de deelnemers in de placebogroep. Zo gaven deelnemers van de interventiegroep aan dat de dromen helderder waren, waardoor ze deze beter konden herinneren. Ook bleven de herinneringen gedurende de dag langer hangen dan voor de proef.

Daarnaast werd bij de deelnemers gevraagd naar de kwaliteit van dromen en slaap. De vitaminesuppletie bleek geen effect te hebben op droomkwaliteit: levendigheid, bizarheid, emotionaliteit en kleur van dromen veranderden niet. Ook was er geen effect op aan slaapkwaliteit gerelateerde factoren.

B-complex

Bij de interventiegroep die het B-complex innam bleek er wel een effect te zijn op slaapkwaliteit. Zij scoorden slechter op kwaliteit van slaap dan de controlegroep. Zo gaven meer mensen aan met een slaperig gevoel wakker te worden en lagen zij per nacht meer minuten wakker. 

Herhaling oude studie

Het onderzoek herhaalde een pilot studie uit 2002. Hierin werd een effect van vitamine B6 op de kwaliteit van dromen gevonden, maar het betrof een veel kleinere groep proefpersonen.

Lucide dromen

Studies naar de relatie tussen vitamine-inname en dromen worden gedaan ter ondersteuning van onderzoek naar zogeheten lucide dromen. Lucide dromen is volledig bewust dromen, dus je weet tijdens het dromen dat je droomt.

Volgens onderzoeker Dr. Denholm Aspy, hoofdauteur van de studie, is het herinneren van dromen erg belangrijk. Daarbij komt dat lucide dromen veel potentiële voordelen kan hebben. ‘Lucide dromen kan bijvoorbeeld helpen bij het overkomen van nachtmerries of het behandelen van fobieën,’ aldus de onderzoeker.

Reageer op dit artikel