nieuws

NAV-publicatieprijs naar onderzoek rond gecombineerde leefstijlinterventies

Voeding en gedrag

NAV-publicatieprijs naar onderzoek rond gecombineerde leefstijlinterventies

Is de leefstijl van mensen met (een verhoogd risico op) obesitas te verbeteren via gecombineerde leefstijlinterventie? Geerke Duijzer (GGD-NOG) deed er onderzoek naar in het project SLIMMER. Met haar publicatie over de studie won ze de publicatieprijs 2018 van de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen.

Duijzer ontving haar de prijs op 1 november voor het artikel Effect and maintenance of the SLIMMER diabetes prevention lifestyle intervention in Dutch primary healthcare: a randomised controlled trial. De SLIMMER-interventie is erop gericht type 2 diabetes te voorkomen.

Duurzame verbetering

SLIMMER is een uitgebreid onderzochte gecombineerde leefstijlintefrventie die leidt tot een duurzaam gewichtsverlies van 3 kg. Ook leidt SLIMMER tot verbeteringen in klinische en metabole risicofactoren, voedingsinname, beweging en kwaliteit van leven, zowel op de korte als langere termijn.

Erkende interventie

Het SLIMMER-programma is sinds januari 2018 een erkende interventie en daarmee een effectieve aanpak.  Vanaf 2019 is het SLIMMER programma verzekerbare zorg en kan dus vergoed worden door zorgverzekeraars. ‘Dit programma is een mooi voorbeeld van hoe wetenschappelijke kennis, via doorontwikkeling in de praktijk, kan leiden tot maatschappelijke impact’, aldus de NAV-jury.

Jury NAV-prijs

De jury bestond dit jaar uit Ronald Mensink (voorzitter) (Maastricht University), Ariënne de Jong (RIVM), Peter Zock (Unilever), Ingeborg Brouwer (VU), Lydia Afman (WUR) en Edith Feskens (WUR). Dit jaar hadden zich tien kandidaten voor de publicatieprijs aangemeld. Elk jurylid had onafhankelijk van elkaar de artikelen gescoord op voedingskundig gehalte, kwaliteit, wetenschappelijke impact en maatschappelijke impact. Indien een jurylid betrokken was bij de totstandkoming van het artikel heeft het desbetreffende jurylid geen beoordeling ingevuld.

Plaats 2 en 3

De jury heeft de drie beste inzendingen geïdentificeerd en deze nummers 1, 2 en 3 uitgenodigd om elk na het najaarsforum op 1 november hun artikel kort te presenteren. Er was dit jaar een gedeelde 3e plaats met exact evenveel punten.

Op de tweede plek is geëindigd Elly Mertens (WUR) met het artikel Operationalising the health aspect of sustainable diets: a review.

De gedeelde plek ging naar Gerda Pot (Louis Bolk Instituut) voor Breakfast consumption and nutrient intakes in 4-18-year-olds: UK National Diet and Nutrition Survey Rolling Programme (2008-2012); en Peter Joris (Maastricht University) voor Diet-induced weight loss improves not only cardiometabolic risk markers but also markers of vascular function: a randomized controlled trial in abdominally obese men.

Reageer op dit artikel