nieuws

Hoge werkdruk zorgt voor gewichtstoename bij vrouwen

Voeding en gedrag

Hoge werkdruk zorgt voor gewichtstoename bij vrouwen

Wanneer de werkdruk hoog ligt, lijken vrouwen vatbaarder voor gewichtstoename, ongeacht het opleidingsniveau, dieet of andere levensstijlfactoren.

Dit kwam naar voren uit een Zweeds onderzoek van de universiteit van Gothenburg, waar onderzocht werd of werkdruk invloed heeft op gewichtstoename.

Het grootste gevaar ligt bij vrouwen die gedurende een langere periode een hoge werkdruk ervaren. Zij hadden een gewichtstoename van 20 procent of meer. De helft van de vrouwelijke respondenten (n=1037) gaf aan een hoge werkdruk te ervaren. Mannen leken geen last te hebben van de werkdruk. Echter, zowel mannen als vrouwen hadden een gewichtstoename van 10 procent of meer wanneer ze niet het gevoel hadden controle te hebben over hun werk.

Vrouwen hebben meer verantwoordelijkheden

Sofia Klingberg, onderzoekster bij de universiteit van Gothenburg, geeft aan dat onderzoekers niet de onderliggende oorzaak hebben onderzocht waardoor het komt dat vrouwen wel onder werkdruk gaan eten en mannen niet. Ze denkt echter dat het mogelijk kan komen doordat vrouwen ook veel verantwoordelijkheden thuis hebben, waardoor het moeilijker is om tijd te vinden om een gezonde levensstijl aan te nemen.

Werkdruk en gewichtstoename werd gemeten

Door middel van het Västerbotten Intervention Program (VIP) werden ruim 3800 mensen in Zweden tweemaal onderzocht op hun 30 en 40e levensjaar, 40 en 50e levensjaar of 50 en 60e levensjaar. Zo werd de werkdruk bepaald met behulp van een aangepaste Karasek questionnaire. De voeding werd via een food frequency questionnaire (FFQ), 84 vragen en herhaalde 24-h recall bepaald. Ook werd er gekeken naar levensstijl en andere variabelen zoals fysieke activiteit en roken.

Zelfinvullen van voeding

Een kanttekening bij het onderzoek is dat de respondenten zelf hun voeding moesten invullen via een FFQ. Hierdoor bestaat de kans dat mensen het incorrect hebben ingevuld.

Reageer op dit artikel