nieuws

Patiënten willen meer grip op de gesprekken in de spreekkamer

Voeding en gedrag

Patiënten willen meer grip op de gesprekken in de spreekkamer

Veel mensen voelen zich tijdens een bezoek aan de (huis)arts niet altijd serieus genomen. Dat blijkt uit een online enquête die de Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV) hield in samenwerking met zeven patiëntenverenigingen.

Gebaseerd op de resultaten van de online enquête is er een instructieve tool ontworpen om patiënten te leren hoe je een goed gesprek met de arts kunt voeren.

Enquête over spreekkamersituaties

Aan de patiënten werd een aantal veel voorkomende spreekkamersituaties voorgelegd met de vraag in hoeverre deze herkenbaar waren. De vijf situaties waarin de respondenten zich het meeste herkenden waren de volgende:

  • Ik ging naar de huisarts en voelde mij eigenlijk niet zo serieus genomen: 64%.
  • De (huis)arts verwacht dat jouw probleem in de loop der tijd wel verdwijnt: 63%.
  • De (huis)arts stelde een verkeerde diagnose: 60%.
  • Ik ging naar de huisarts, omdat ik graag mijn bloed wilde laten testen of doorverwezen wilde worden, maar die ging hier niet in mee: 53%.
  • Ik had het gevoel dat de artsen alleen de opties wilden bespreken die het ziekenhuis kan bieden en niet alle mogelijke opties: 48%.

Volgens de directeur van de NCV, Bianca Rootsaert, laat de uitslag zien dat de communicatie tussen patiënt en arts beter kan. ‘Patiënten geven in feite aan dat ze meer grip willen op de gesprekken in de spreekkamer. In de rol van patiënt vinden veel mensen het moeilijk om een goed gesprek te voeren.’

Doel van de tool

Rootsaert stipt aan dat de tool niet zozeer gaat over het krijgen van wat je wilt, maar over er samen met je behandelaar uitkomen. ‘Want bij een goed gesprek is iedereen gebaat, ook de arts!’

Op de website slimopkomenvoorjezelf.nl leggen Hans van der Veen, begeleidingsdeskundige en Chris Mak, adviseur patiëntenvereniging, in vijf video’s uit hoe patiënten met de vijf situaties moeten omgaan. Ook kan de patiënt er tips vinden die helpen om goed voorbereid het gesprek met de behandelaar in te gaan.

De zeven patiëntenverenigingen

De website is tot stand gekomen met medewerking van de Vereniging van Mensen met Brandwonden, Whiplash Stichting Nederland, ME/CVS Stichting Nederland, Q-uestion Stichting voor Mensen met Q koorts, Nederlandse Vereniging voor Lyme patiënten, ITP Patiënten Vereniging Nederland en de Nederlandse Coeliakie Vereniging.

Het project wordt ondersteund door het Ministerie van VWS via Fonds PGO.

Reageer op dit artikel