nieuws

Digitale afleiding vergroot het risico op obesitas

Voeding en gedrag

Digitale afleiding vergroot het risico op obesitas

Hersenloos schakelen tussen digitale apparaten en multitasken wordt geassocieerd met een verhoogde gevoeligheid voor voedselverleidingen en gebrek aan zelfcontrole. Dat blijkt uit een recent onderzoek uitgevoerd door de Rice University in Amerika.

Hoofdonderzoeker Richard Lopez startte zijn onderzoek om antwoord te krijgen op de vraag: ‘Heeft blootstelling aan en het gebruik van telefoons, tablets en andere draagbare apparaten te maken met de stijging van obesitas?’ De bevindingen in zijn studie suggereren dat er inderdaad verband is tussen multitasking in mediagebruik en het risico op obesitas en de zelfcontrole rond voedselkeuzes.

Media-Multitasking-revised-schaal (MMT-R-Schaal)

De studie werd in twee delen uitgevoerd. Eerst werd onder de 132 deelnemers tussen de 18 en 23 jaar een vragenlijst ingevuld samen met een zogeheten MMT-R-schaal, waarmee  het niveau van multitasking en afleidbaarheid van media wordt beoordeeld. De schaal meet proactief gedrag, dwangmatig of ongeschikt telefoongebruik, evenals meer passief gedrag. Denk hierbij aan de neiging om de telefoon te controleren op berichten of media als afleiding te gebruiken in een dusdanige mate dat het invloed heeft op het werk.

Een hoge MMT-R-score hing in het onderzoek samen met een hoger BMI en een groter percentage lichaamsvet.

fMRI-scan en voedsel

In een vervolgonderzoek ondergingen 72 deelnemers van de eerdere studie een fMRI-scan, waarbij hersenactiviteit gemeten werd in relatie tot verschillende soorten voedselafbeeldingen. Smakelijk uitziende voedselfoto’s (met vetrijke voeding) zorgden bij deelnemers met een hoger BMI en meer lichaamsvet voor een verhoogde activiteit in de hersenen. Ook waren die deelnemers geneigd om meer tijd te spenderen in de cafetaria van de campus.

Lopez hoopt met zijn onderzoek meer bewustwording te creëren rond de invloed van mediagebruik op de voedselinname.

Reageer op dit artikel