nieuws

Deel 1: Kwetsbare zwangere vrouwen slaan aangeboden hulp af

Voeding en gedrag

Deel 1: Kwetsbare zwangere vrouwen slaan aangeboden hulp af

Kwetsbare zwangere vrouwen passen gezondheidsambities naar beneden aan om hun achterstandspositie dragelijker te maken. Achterhalen hoe de gezondheidszorg kwetsbare vrouwen kan ‘empoweren’ is volgens Biomedisch-ethisch onderzoeker Hafez Ismaili M’hamdi essentieel.

In deel één van deze tweeluik wordt besproken dat het systeem ‘adaptieve preferenties’ ervoor zorgt dat zwangere vrouwen met een lage sociaaleconomische status (SES) zich niet aan adviezen houden.

Afgelopen maand hield M’hamdi, werkzaam in het Erasmus MC, een inspirerende presentatie tijdens het Arts en Leefstijl congres. Daar kaartte hij aan dat een deel van de Nederlandse samenleving nog altijd kampt met het aanpassingsmechanisme ‘adaptieve preferenties’ dat in het bijzonder geldt voor kwetsbare, zwangere vrouwen.

Adaptieve preferenties

Adaptieve preferenties, beter bekend als de Engelse term adaptive preference, is de naam van een mechanisme dat in werking treedt als mensen in situaties van ellende en armoede leven. Deze mensen verlagen hun ambities en doelen naar een verwachte uitkomst die zij gewend zijn of eerder ervaren hebben. Adaptieve preferenties is een verdedigingsmechanisme dat ervoor zorgt dat het leven niet meer een bron van frustratie wordt en een stuk dragelijker is.

Adaptieve preferenties in Zwangere vrouwen

M’hamdi onderzocht onder andere in zijn promotieonderzoek waarom zwangere vrouwen niet altijd trouw blijven aan preconceptieadviezen. Hieruit blijkt dat vooral kwetsbare zwangere vrouwen last hebben van het verdedigingsmechanisme. Kwetsbaar in de zin dat velen van hen laag op de sociaaleconomische ladder staan.

Hij geeft aan dat het belangrijk is dat zorgverleners deze groep vrouwen niet als een zelfredzaam individu zien, die het allemaal wel aankan. ‘Juist bij deze groep moet je vaker proactief de hand uitsteken om ze te helpen’, licht M’hamdi toe ‘Ik wil dan ook aan zorgverleners meegeven dat juist zij vaak te makkelijk te zware plichten aan toekomstige moeders toekennen.’

Verantwoordelijk zwanger worden

Hoewel de vrouwen last hebben van adaptieve preferenties laat het onderzoek van M’hamdi zien dat de toekomstige moeders wel degelijk verantwoordelijkheid ervaren. ‘Zij blijken net als alle andere moeders het allerbeste voor hun kind te willen. Tegelijk hebben ze het idee dat ze nauwelijks invloed hebben op de gezondheid van hun ongeboren kind.’ M’hamdi vertelt dat de vrouwen vaker het idee hebben dat gezondheid iets is wat het kind overkomt. Hij geeft aan dat een zin als ‘wat kan ik anders doen dan hopen op het beste’ perfect weergeeft hoe aankomende moeders in achterstandswijken nadenken.

Preconceptiebarrières voor gezond eten

Tijdens de interviews voor het onderzoek gaven de vrouwen aan dat het voorbereiden op zwangerschap en toegang krijgen tot de juiste zwangerschapsinformatie stressvol en zwaar is. Dit is volgens het onderzoek vaak de eerste barrière dat ervoor zorgt dat deze groep opgeeft om de juiste voorbereidingen te treffen.

Zo wordt foliumzuursuppletie of gezonde voeding als moeilijk ervaren omdat de vrouwen niet weten hoe lang het duurt tot ze zwanger worden, waardoor ze het lastig vinden om langdurig inzet te tonen.

In deel 2 van deze tweeluik wordt worden de barrières die in het onderzoek naar voren komen verder toegelicht.

Reageer op dit artikel