nieuws

Op gewicht blijven tijdens de vakantie? Dagelijks wegen loont

Voeding en gedrag

Op gewicht blijven tijdens de vakantie? Dagelijks wegen loont

Vakantiegangers komen gemiddeld 0,5 tot 1,4 kg aan. Het verliezen van deze vakantiekilo’s blijkt in de meeste gevallen een hele opgave. Volgens een studie gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Obesity kan het dagelijks op de weegschaal staan de extra kilo’s voorkomen.

Deelnemers van het onderzoek die zich op dagelijkse basis wogen en feedback kregen op gewichtsfluctuaties, bleven op gewicht of vielen zelfs 1,9 kg af tijdens de vakantieperiode. Terwijl de mensen die zich niet iedere dag wogen gemiddeld 1,8 kg aankwamen.

Wegen tijdens vakantie

Het  onderzoek bestudeerde 111 volwassenen in een leeftijd tussen 18 en 65 jaar met een BMI groter dan 18,5. De week voorafgaand aan de vakantie moesten de deelnemers zich melden voor testjes. Hiermee werd onder andere nagegaan hoe de participanten gezond en ongezond voedsel beoordeelden.

Vervolgens werden de participanten verdeeld in twee groepen. De ene groep kreeg de opdracht zich elke dag te wegen en de controlegroep mocht de weegschaal en het ondersteunende programma gebruiken zoals ze zelf wilden. Deelnemers die veel schommelden in gewicht of aankwamen kregen feedback via de Nokia Health Mate app en kregen online ondersteuning door de onderzoekers. Het gewichtsverloop konden de participanten zien in een lijngrafiek.

Veertien weken na de vakantie was er een follow-up waarin gekeken werd of de deelnemers hun vakantiegewicht kwijt waren geraakt of hadden behouden. 57 procent van de controlegroep had nog altijd het toegenomen gewicht.

Discrepantie is motivatie

Onderzoeker Michelle vanDellen zegt dat deze discrepantie ervoor zorgt dat mensen gestimuleerd worden tot gedragsverandering. ”Mensen zijn gevoelig voor discrepantie. Wanneer het verschil tussen huidig en gewenst gedrag teveel verschilt zet dat aan tot verandering.” Het wegen zorgt dus voor discrepantie, dat zorgt ervoor dat ze gestimuleerd zijn actie te ondernemen.

Grotere studies naar zelfwegen

Of de aanpak die in het onderzoek is gebruikt, in de praktijk ter preventie kan worden ingezet, is nog de vraag. Volgens onderzoeker Susan Yanovski zal de studie op grotere schaal moeten worden uitgevoerd met een diverse groep aan participanten om dat aan te tonen.

Reageer op dit artikel