nieuws

Wat is belangrijker het klimaat of gezonde voeding?

Voeding en gedrag

Wat is belangrijker het klimaat of gezonde voeding?

‘We weten het niet; ik heb het antwoord niet; we kunnen niet alles weten.’ Het was een aantal keren te horen uit de mond van verschillende sprekers tijdens de presentatie van het boek ‘E-nummers en berengeluiden’ van lector Voeding en Gezondheid Annet Roodenburg van HAS Hogeschool Den Bosch, op vrijdagmiddag 10 mei op de HAS in Den Bosch. Het gespreksthema ging over de balans tussen gezondheid (op voedingsgebied) en duurzaamheid, een niet zo’n eenvoudig uitgemaakte zaak, zo viel te beluisteren in de presentaties van Questionmark, Milieudefensie en de discussie met genodigden.

Tussen 2016 en 2018 publiceerde Annet Roodenburg de weerslag van 43 gesprekken die ze voerde met vertegenwoordigers van de voedingssector. Ze werden als blog gepubliceerd op de website van HAS en op Voeding Nu. ‘Het was een kritische zoektocht in de voedingswereld’, zegt ze er zelf over. Gesteund door het aanvankelijk wat sceptische HAS-bestuur , ‘want moet een lector zich hier wel mee bezig houden’, trok ze erop uit om te kijken in de keuken van tal van voedingsbedrijven en te praten met vertegenwoordigers van de voedingssector.

Ambachtelijk en industrieel
‘Het leukst vond Annet de bedrijven in de ambachtelijke sector’, vertelde Bart Wesselink werkzaam bij Milieudefensie en in het dagelijkse leven tevens de man van Annet.  ‘Maar ook als ze thuis kwam van een gesprek met een groot bedrijf, met iemand van public affairs, was ze enthousiast.’ Wesselink, die alle blogs kritisch las, verhaalde tijdens de boekpresentatie over de discussies die hij er met Annet over had had aan de ‘keukentafel’.  Rode draad in het boek en de blogs is de balans tussen voeding en duurzaamheid.

Klimaat of gezonde voeding
Als voorvechter van een beter klimaatbeleid bij Milieudefensie stelde Wesselink de vraag aan het aanwezige publiek: ‘Wat is belangrijker: het klimaat of gezonde voeding?’ In de zaal was het antwoord fifty-fifty, maar aan de keukentafel van Annet en Bart waren ze er al lang uit: ‘Het klimaat is belangrijker’, de productie van voedsel is daaraan ondergeschikt.

Dilemma
Welke rol de consumenten hebben in de voedseltransitie werd belicht in de essayistische lezing van Gustaaf Haan: ‘Verantwoord eten: hoe verleid je jezelf?’ Namens Questionmark werd hij door Annet geïnterviewd voor haar blog en boek. Haan schetste het dilemma dat er is als het gaat om het stimuleren van gezond en duurzaam eten vanuit de overheid. Wordt er bij de stimulering van gezond en duurzaam gedrag  vooral ingezet op de verandering van de omgeving of op de verandering van gedrag?

Raakvlakken
Volgens Haan zijn er raakvlakken bij het stimuleren van gezondheid en duurzaamheid, maar  de rol van consumenten bij het thema duurzaamheid is anders dan de rol bij het thema gezondheid.  Hij liet dat zien aan de hand van de geschiedenis van de voorlichting over gezonde voeding  en duurzaamheid in Nederland en de effecten die deze communicatie heeft op consumenten. ‘Sturen op bewuste gedragsverandering past beter bij het thema gezondheid dan bij duurzaamheid’, concludeerde hij. ‘De grote uitdaging bij duurzame voeding is sturen op grote verandering in onbewust gedrag.’  Zo is een keuze voor gezonde voeding makkelijker merkbaar voor een consument, brengt hem of haar voordeel, terwijl een duurzame keuze vooral een keuze is voor het grote geheel, waarbij het voordeel niet direct wordt gevoeld.

Cultuurverandering
Zowel Haan als discussianten in de zaal hadden geen pasklare oplossing. ‘We weten het niet; ik heb het antwoord niet; we kunnen niet alles weten’, was regelmatig in de zaal te beluisteren. Maar volgens haan is het juist de discussie die ‘hier gevoerd wordt onderdeel van de cultuuromslag die er nodig is in Nederland’ om tot een duurzamere en gezondere (voedsel)keuze te komen.

Aan het eind overhandigde Annet Roodenburg haar boek aan Anne Reijnders van de Food Embassy.

Reageer op dit artikel