nieuws

De zeven beste nudges om gezonder te eten

Voeding en gedrag

Wat zijn de zeven beste manieren om gezond eten te stimuleren? Een Franse studie laat zien dat de promotie van grotere, gezonde porties en kleinere, ongezonde porties, het meeste effect zal hebben als het gaat om caloriereductie. Informatie op etiketten heeft van de zeven onderzochte nudges het minste effect op een gezonde keuze.

De zeven beste nudges om gezonder te eten
Teenage Students Being Served Meal In School Canteen

Terwijl de discussie over het beste voedselkeuzelogo in Nederland en daarbuiten nog hevig woedt, komt in het onderzoek: Which healthy eating nudges work best? A meta-analysis of field experiments, naar voren dat het aanzetten van mensen tot een gezondere keuze via het etiket het minste effect heeft ten opzichte van andere manieren van beïnvloeding.

Drie typen nudging

De Franse professor marketing Pierre Chandon, directeur van het INSEAD Sorbonne University Behavioural Lab en zijn collega Romain Cadario, assistent professor marketing van de Franse IÉSEG School of Management, namen een paar honderd studies onder de loep. De helft hiervan is in de praktijk uitgevoerd. Ze rangschikten de gemeten effecten in drie categorieën nudges: cognitief georiënteerd, op emotie en op gedrag gericht.

Suikerklontjes

Ze concluderen dat interventies meer invloed hebben op een gezonde keuze en het terugdringen van de energie-inname als ze gericht zijn op gedrag en direct kunnen aanzetten tot actie. Ze hebben meer effect dan nudges die het gevoel aanspreken of zijn gebaseerd op het verspreiden van kennis. De effecten van nudges relateerden de onderzoekers aan de energie-inname, die ze vertaalden in het equivalent aan suikerklontjes.

In deze afbeelding is de totaalscore van alle studies verwerkt.

Welke nudges zijn beter dan andere?

Cognitieve nudges

Cognitieve nudges voorzien consumenten vooral van informatie. Echter, informatie op zichzelf, zoals een ‘kaal’ etiket, blijkt een niet zo effectief als een etiket met extra informatie (zoals een label met smileys of gezondheidslogo’s) of het duidelijker presenteren van de gezonde keuze. De onderzoekers berekenden dat cognitieve nudges ongeveer tot lagere inname van 64 kilocalorieën per dag zou kunnen leiden. Dit komt overeen met zes suikerklontjes.

Op emotie gerichte nudges

Op emotiegerichte nudges daarentegen zouden per dag tot een reductie van 129 kilocalorieën kunnen leiden oftewel 13 suikerklontjes.

Gedragsnudges

Het best scoren de nudges die direct gedrag kunnen beïnvloeden. Hiermee zou een grotere reductie in de dagelijkse calorie-inname kunnen worden gehaald in vergelijking met de cognitieve en op emotie gerichte nudges, aldus de auteurs van de studie: tot 209 kcal per dag oftewel 21 suikerklontjes.

Onmerkbare gedragsverandering

‘Het veranderen van de hoeveelheid voeding op een bord of het veranderen van de aanbodlocatie – zonder mensen iets te leren over de voedingswaarde of ze ervan te overtuigen dat ze gezond zouden moeten eten – is de meest effectieve interventie’, zegt Pierre Chandon. ‘Hierdoor hoef je je niet te richten op de verandering van wat mensen geloven of hun doelen. Hierin ligt een groot potentieel om mensen te helpen.’

Ontwerp van de beste nudges

De onderzoekers keken in de meta-analyse niet alleen naar het type nudge en het mogelijk kwantitatieve effect ervan. Ook vergeleken ze andere aspecten die in de veldonderzoeken naar voren kwamen. Deze zijn bijvoorbeeld:

  • het verschil tussen nudges in de supermarkt of horeca;
  • het effect op volwassenen of kinderen;
  • de verschillende effecten in verschillende landen;
  • de verschillen tussen nudges die gezonde producten aanprijzen of ongezonde juist ontmoedigen.

Eten buiten de deur

De zeven nudges voor voedselkeuze bleken volgens de analyse van Chandon en Cadario het meest effectief bij eten buiten de deur. Ze lieten een wat minder sterke uitwerking zien in supermarkten.
Beide onderzoekers vonden grotere effecten van nudges in tests die gedaan waren in de Verenigde Staten. Daar vonden ze 47 procent meer effect dan in studies in andere landen. Dat kan volgens hen te maken hebben met de grotere porties die aldaar gebruikelijk zijn. Een andere mogelijkheid is de neiging van Amerikanen om meer focus te leggen op gezondheidsaspecten van eten en minder op eetervaring.

Winkelomgeving

‘Het veranderen van de winkelomgeving van consumenten, de manier waarop informatie wordt aangeboden, de manier waarop producten worden aangeboden, hebben invloed op de manier waarop de consument producten kiest’, zegt Chandon. ‘Het gebeurt al wel. Echter, door  bijvoorbeeld de gezonde keuze aan het begin of aan het eind in een kantine te zetten en de grootte van de porties te veranderen, is een nog groter verschil mogelijk.’

Marketing

‘Marketing gaat niet over meer verkopen. Het gaat om het creëren van waarde voor een bedrijf en voor zijn klanten. Door mensen niet alleen grote porties te geven voor een lage prijs, maar kwaliteit, kunnen voedselbedrijven mensen helpen gezonder te eten. Dat is voor veel mensen een belangrijk doel’, aldus Chandon.

Reageer op dit artikel