nieuws

Verschillende opvattingen in Europa over plantaardige voeding

Voeding en gedrag

In verschillende landen wordt anders aangekeken tegen de termen plantaardige, vegetarische en veganistische voeding. Deense onderzoekers ondervroegen Nederlanders, Belgen, Spanjaarden en Denemarken over hun attitude en kennis rond plantaardig eten.

Verschillende opvattingen in Europa over plantaardige voeding
Happy young people eating fresh salad and falafel in the company of friends, multiracial couple at vegetarian party with catering

De onderzoekers benaderden consumenten uit verschillende Europese windstreken om te zien of er verschillen zijn in het bewustzijn, houding en kennis rond een plantaardig dieet. Ze ondervroegen ruim 400 18- tot 30-jarigen. Hieruit komt naar voren dat het bewustzijn rond de term plantaardige voeding (plant based diet) nogal verschilt per land. Dit is het laagst in Spanje.

Vrijwel alle respondenten zijn zich bewust van de termen voor een vegetarische of veganistische voeding, maar de kennis over een plantaardige voeding is bij de meesten beperkt. Ze weten niet wat deze precies inhoudt en velen stellen een plantaardige voeding op één lijn met een veganistische voeding. Niettemin zijn de respondenten in het algemeen licht positief over een plantaardige voeding, specifiek als het gaat om gezondheid, milieu en dierenwelzijn.

Nederlanders en Belgen

De ondervraagde Belgen en Nederlanders vinden de naam voor een plantaardig dieet aansprekender dan een veganistisch dieet. De Denen en Spanjaarden waren hier onverschilliger over. Inhoudelijke- en smaakkennis over plantaardige voeding draagt eraan bij dat de term voor een plantaardig dieet meer aanspreekt dan een vegetarisch of veganistisch dieet.

Volgens de onderzoekers is het concept voor een plantaardig dieet veelbelovend voor de toekomst voor de promotie van de gezondheid, waarbij het aankomt op het verspreiden van voldoende kennis hierover.

Reageer op dit artikel