nieuws

Body shape index schat beter het risico op de ontwikkeling van diabetes in dan BMI

Voeding & Ziekte

De Body shape index (ABSI) is mogelijk een betere tool om het risico op het krijgen van diabetes te calculeren dan de body mass index (BMI). Dat blijkt uit onderzoek dat gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Nutrients.

Body shape index schat beter het risico op de ontwikkeling van diabetes in dan BMI

Het doel van de studie was om te evalueren of ABSI een betere voorspeller is voor het krijgen van diabetes dan BMI. De onderzoekers hebben gekeken naar de interactie tussen ABSI en BMI in relatie met diabetes.

ABSI betere voorspeller

Voor de studie zijn de gegevens gebruikt van de Qatar Biobank-studie aangezien het een grote data collectie is (60.000 mensen) en er in de studie uitgebreid (antropemetrische) gegevens zijn verzameld. Verder is er met logisiteke regressie het verband beoordeeld tussen ABSI en diabetes. Tot slot zijn er vier modellen gebruikt waarin leeftijd, geslacht, opleiding en,- of lichamelijke activiteit in de calculatie zijn meegenomen.

Uit deze berekeningen blijkt dat ABSI een betere voorspeller is dan BMI wanneer leeftijd, geslacht, opleiding en lichamelijke activiteit meegenomen wordt in de calculatie.

ABSI

ABSI, ontwikkeld door Krakauer en Krakauer, is een tool die de tailleomtrek, lengte en gewicht in de calculatie meeneemt. Volgens de ontwikkelaars zou de tool risico op ziektes die in verband staan met een verhoogde vetverdeling in de buikholte kunnen opsporen. Zo blijkt ABSI het risico op cardiovasculaire ziektes en kanker te kunnen voorspellen.

ABSI kan zowel viscerale buikvet en de algemene vetverdeling inschatten en kan het risico op vroegtijdige sterfte beter voorspellen dan middelomtrek en BMI. Zo wordt in verschillende landen ABSI al gebruikt om het risico op diabetes te voorspellen. Echter, de bevindingen zijn verdeeld. Sommige studies suggereren dat ABSI een betere voorspeller is voor diabetes. Andere wijzen uit dat BMI de beste tool is.

ABSI en BMI combineren

De onderzoekers vonden dat het combineren van BMI en ABSI de beste voorspeller was voor het inschatten van het risico op diabetes. Het gezamelijk effect zorgde voor een nauwkeurigere inschatting voor hogere nuchtere glucosewaardes, hoge triglyceridengehalte en een laag HDL-gehalte.

Reageer op dit artikel