nieuws

Minder depressie door donkere chocolade

Voeding & Ziekte

Het eten van donkere, pure chocolade (≥45% cacao-bestandelen), zou de stemming van iemand positief kunnen beïnvloeden en symptomen van depressie kunnen verlichten. Dat komt naar voren in een nieuwe studie waarin is nagegaan of er een verband is tussen verschillende typen chocolade en stemmingsstoornissen.

Minder depressie door donkere chocolade
Young female tourist with chocolate bar in the old town of Riga city in Latvia. Riga is famous for it's chocolate producing

Onderzoekers van het University College London (UCL), de Universiteit van Calgary en Alberta Health Services Canada, analyseerden data van 13.626 volwassenen die betrokken zijn in de National Health and Nutrition Examination Survey die gehouden is in de Verenigde Staten (NHANES). Ze keken in hun studie naar de chocoladeconsumptie van de deelnemers in relatie tot bij hen waargenomen symptomen van depressie. Deze zijn genoteerd via vragenlijsten waarmee op twee momenten, 24 uur lang, de voedselinname is nagegaan.

Minder kans op depressie

De onderzoekers corrigeerden de gegevens voor andere factoren die van invloed kunnen zijn op depressieve symptomen. Dit zijn onder andere gewicht, burgerlijke staat, etniciteit, chronische ziekten, opleiding en inkomen. Deelnemers van wie op twee onderzoeksmomenten werd gerapporteerd dat ze donkere chocolade aten, bleken zeventig procent minder kans te hebben op het vertonen van depressieve symptomen dan degenen die helemaal geen chocolade aten.

Alle chocolade?

25 procent van de consumenten die de meeste chocolade aten (allerlei soorten, niet alleen donkere chocolade) leken ook minder depressieve symptomen te rapporteren dan degenen die helemaal geen chocolade aten. De onderzoekers vonden echter geen link tussen de inname van alleen niet-donkere chocolade en klinisch relevante, depressiesymptomen.

Meer bewijs nodig

“Deze studie geeft een beetje bewijs dat de consumptie van pure, donkere chocolade, geassocieerd zou kunnen worden met een lager risico van klinisch relevante symptomen van depressie”, zegt onderzoeker Sarah Jackson van het UCL. “Maar verder onderzoek is nodig om na te gaan of er een oorzakelijk verband is. Wellicht veroorzaakt depressie dat mensen geen chocolade meer eten. Of wellicht zijn er andere factoren in het spel. En ook als er een causaal verband kan worden aangetoond voor een beschermend effect van donkere chocolade, dan moet uit het onderliggende mechanisme nog duidelijk worden welk type chocolade en welke hoeveelheid optimaal zou zijn om depressieve symptomen te voorkomen.”

Bron: Sarah E. Jackson, Lee Smith, Joseph Firth, Igor Grabovac, Pinar Soysal, Ai Koyanagi, Liang Hu, Brendon Stubbs, Jacopo Demurtas, Nicola Veronese, Xiangzhu Zhu, Lin Yang. Is there a relationship between chocolate consumption and symptoms of depression? A cross‐sectional survey of 13,626 US adults. Depression and Anxiety, 2019; DOI: 10.1002/da.22950

Reageer op dit artikel