nieuws

Obesitasgerelateerde kanker komt steeds vaker voor bij jongvolwassenen

Voeding & Ziekte

Aan obesitas gerelateerde vormen van kanker komen steeds vaker voor bij jongeren. Onderzoekers constateren een verschuiving van de leeftijd waarop de ziekte wordt gediagnosticeerd. Doorgaans wordt kanker gediagnosticeerd bij mensen die ouder zijn dan 65 jaar.

Obesitasgerelateerde kanker komt steeds vaker voor bij jongvolwassenen

Onderzoekers van de Case Western Reserve University School of Medicine en het Case Comprehensive Cancer Center bekeken het aantal kankergevallen tussen 2000 en 2016 in de verenigde staten. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de database Surveillance Epidemiology and End Result. Daarbij keken ze naar kankers die gerelateerd zijn aan obesitas. Hieronder vallen: onder andere dikke darm-, borst-, baarmoeder-, eierstok-, slokdarm-, maag-, lever- en schilkliekanker. Niet aan obesitas gerelateerde kankervormen zijn bijvoorbeeld long-, melanoom- en hersenkanker.

Populatie neemt toe

De onderzoekers constateren een verschuiving van obesitasgerelateerde kankers van 65+ naar mensen in de leeftijdscategorie van 20-49 jaar. Een nog grotere verschuiving is geconstateerd naar de leeftijdscategorie van 50-64 jaar. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat de populatie van 50-64-jarigen in de onderzoeksperiode met 52 procent is toegenomen, dat wil zeggen dat de verandering verhoudingsgewijs groter is.

Hoge stijgingen

De onderzoekers hebben het aantal kankergevallen uitgesplitst naar specifieke soorten kanker, gestratificeerd naar leeftijd, geslacht en etniciteit. Specifieke soorten obesitasgerelateerde kankers blijken hoger in sommige populaties. Zo blijkt de stijging het grootst bij Latijns-Amerikaanse mannen en vrouwen en niet-Latijns-Amerikaanse negroïde mensen bij wie bepaalde kankers met 200 tot 400 procent zijn toegenomen.  

Bij niet-Latijns-Amerikaanse blanke vrouwen tussen de 50-64 jaar steeg het aantal obesitasgerelateerde kankergevallen in de onderzoeksperiode met 25 procent en bij Latijns-Amerikaanse mannen in dezelfde leeftijd met bijna 200 procent. Voor alle bekeken niet-obesitasgerelateerde kankers was de toename bij niet-Latijns-Amerikaans blanken mannen in de leeftijd van 50-64 jaar bijna 10 procent, bij Latijns-Amerikaanse vrouwen bijna 100 procent. De meest voorkomende kanker in alle geslachten en etniciteitsgroepen in het onderzoek is lever- en schildklierkanker. Bij Latijns-Amerikaanse vrouwen komt baarmoederhalskanker het meest voor.

Stadium van kanker

Naar aanleiding van hun studie geven de onderzoekers aan dat de bevolking beter geïnformeerd zou moeten worden over de nadelige gevolgen van obesitas. Ze adviseren dat de overheid hiervoor ondersteuning aanbiedt. Ook geven ze aan dat er aanvullend onderzoek nodig is om het stadium van kanker vast te stellen waarin deze kankers werden gediagnosticeerd in verschillende populaties. Bij jongere mensen worden kankers vaak in latere stadia van de ziekte gediagnosticeerd wat bijdraagt aan een slechte prognose en voortijdige sterfte.

 

Reageer op dit artikel