nieuws

Relatie tussen geboortegewicht en allergische aandoeningen

Voeding & Ziekte

Nieuw onderzoek laat zien dat er een relatie is tussen het geboortegewicht en het krijgen van voedselallergieën en eczeem. Dit is onderzocht door Dr. Kathy Gatford van de University of Adelaide’s Robinson Research Institute in Australië.

Relatie tussen geboortegewicht en allergische aandoeningen

Gatford en haar team onderzochten de incidentie van allergische aandoeningen bij kinderen en volwassenen . Hiervoor analyseerden ze de data van 42 studies, waaraan 2,1 miljoen mensen meededen met allergische dermatitis (eczeem), 70 000 mensen met een voedselallergie en meer dan 100 000 mensen met allergische rhinitis of hooikoorts. De gevonden relaties werden gecorrigeerd voor de zwangerschapsduur omdat hier het geboortegewicht afhankelijk van is.

Bijna alle kinderen die in de studies zijn onderzocht hebben een Europees komaf en wonen in landen met een westerse levensstandaard.

Verhoogd risico

De uitkomsten van de analyse laten zien dat iedere kilogram gewichtsstijging van het geboortegewicht een verhoogd risico van 44 procent geeft op voedselallergieën bij kinderen. Er is een verhoogd risico van 17 procent aangetoond voor eczeem bij kinderen.

Een verhoogd geboortegewicht staat echter niet in relatie tot een verhoogd risico op hooikoorts.

Omgevingsfactoren

Volgens Gatford lijdt ongeveer 30 tot 40 procent van de wereldbevolking aan allergische ziekten zoals eczeem, hooikoorts, voedselallergieën, anafylaxie en astma. Het wordt volgens haar steeds duidelijker dat het risico voor het krijgen van allergieën niet alleen genetisch is bepaald, maar ook afhankelijk is van de omgevingsfactoren voor en rond de geboorte.

Gevolg voor toekomst

‘Hoewel beperkte groei vóór de geboorte wordt geassocieerd met een verhoogd risico op veel ziekten in het latere leven, lijkt het kind wel baat te hebben bij een lager geboortegewicht, wat kan beschermen tegen het risico op het ontwikkelen van allergische reacties’, aldus Gatford.

 

 

Reageer op dit artikel