artikel

De passie van Rianne Weggemans *

Voedingsbeleid

De passie van Rianne Weggemans *

Naam: Rianne Weggemans Geboortedatum: 3 december 1971 Woonplaats: Zoetermeer Functie: Wetenschappelijk stafmedewerker bij de Gezondheidsraad

Hoe ben je in de voedingswereld terechtgekomen?
‘Eigenlijk had ik interesse in geneeskunde maar het snijden in mensen dat daarbij komt kijken stond mij tegen. Liever hield ik mij op een andere manier met gezondheid bezig en bij verdere oriëntatie kwam ik de studie Humane Voeding in Wageningen tegen. Tijdens mijn studie koos ik de afstudeerrichting Voeding en gezondheid waarin ik ondermeer hartritmevariabiliteit en het risico op een hartaanval onderzocht. Als AIO in Wageningen keek ik naar de relatie tussen erfelijke aanleg en gevoeligheid van het serumcholesterolgehalte voor veranderingen in de voeding. Het leuke daarvan was dat het zowel een epidemiologisch als een interventieonderzoek omvatte. Dat er steeds meer interesse in de rol van erfelijke aanleg was in die tijd maakte het extra boeiend. Dat was toen relatief nieuw op voedingsgebied. In mijn tijd bij Unilever die volgde heb ik verschillende dingen gedaan. Ik was lid van een expertisegroep op het gebied van cholesterolmetabolisme. Wij bekeken bijvoorbeeld of er ingrediënten zijn die een positieve invloed hebben op het cholesterolgehalte en of ze aan een product toegevoegd konden worden. Ook hield ik mij bezig met de vertaling van wetenschappelijke inzichten naar informatie die de marketingafdeling kon communiceren naar de consument. Dat spanningsveld is boeiend. Verder heb ik in een multidisciplinair team aan een nieuw product gewerkt. Er gaat een hele wereld schuil achter het op de markt brengen van een nieuw product. Na zes jaar bij Unilever gewerkt te hebben miste ik de wetenschappelijke diepgang en de link met gezondheid en besloot bij de Gezondheidsraad te solliciteren. Het is een voorrecht bij de Gezondheidsraad met zulke multidisciplinaire groepen van experts te werken.’

Wat was voor jou een mijlpaal in je carrière?

‘Ik heb mijns inziens geen baanbrekende resultaten geboekt, maar een recente mijlpaal voor mij is de reeks van vijf adviezen van de Gezondheidsraad over micronutriënten. Ik schreef die als secretaris van de commissie Microvoedingsstoffen, met input van de gehele commissie. Ook bij dit werk maak je de vertaalslag van wetenschappelijke inzichten voor beleidsmedewerkers bij de ministeries én voor de consument.

Wat mij heeft geraakt in de dingen die ik binnen mijn werk tegenkom is de grote verwarring die over voeding rondgaat bij leken. Zoals mensen die inmiddels wel hebben begrepen dat vet niet per se slecht is, maar nu denken dat kaas de gezonde vetzuren bevat.’

Wat zou je nog onderzocht willen zien?
‘Hoe duurzame energieopwekking rendabeler kan worden gemaakt. Dat mag wat mij betreft op de agenda. Het raakt bovendien ook de voedingswereld, in termen van biobrandstoffen. Hoe zou er bijvoorbeeld uit zonnepanelen een hoger rendement gehaald kunnen worden? Wat betreft voeding zou ik bijvoorbeeld willen weten wat voor het kind de veilige bovengrens van inname van vitamines en mineralen is.’

Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 6 van juni 2009 op bladzijde 17

Reageer op dit artikel