artikel

Richtlijnen Gezondere Kantines *

Voedingsbeleid

Richtlijnen Gezondere Kantines *

Het Voedingscentrum heeft de Richtlijnen Gezondere Kantines opgesteld. Hiermee kunnen school-, bedrijfs- en sportkantines het aanbod gezonder maken en de kantine een gezondere uitstraling geven. Met het toepassen van de richtlijnen door kantines, helpen ze consumenten om makkelijker gezonde keuzes te maken.

Om de consument te helpen gezondere keuzes te kunnen maken in kantines, wordt het kantine aanbod op twee manieren bekeken:

  • Wat zijn gezondere producten? Daarbij beoordeelt het Voedingscentrum voedingsmiddelen op hun voedingswaarde volgens de Richtlijnen Voedselkeuze.
  • In welke voor de consument zichtbare verhouding worden deze aangeboden, ten opzichte van ongezondere producten? Deze verhouding bepaalt de algehele gezonde uitstraling van de kantine, naast andere randvoorwaarden zoals aanwezigheid van fruit.

 
Binnen deze kaders zijn voor kantines drie niveaus gedefinieerd: een bronzen, zilveren of gouden kantine. Hoe ‘edeler’ het metaal,  hoe gezonder het aanbod en de uitstraling. Verder is er een definitie van de ideale kantine, waarin het hele aanbod gezond is. Kantines kunnen zelf bepalen welk niveau zij willen nastreven.

Voedselkeuzegedrag
Voedselkeuzegedrag komt grotendeels via onbewuste en impulsieve processen tot stand. Daarom is het voor consumenten moeilijk om gezonde keuzes te maken in een omgeving waar minder gezonde producten de overhand hebben.

Wetenschappelijke inzichten rondom keuzegedrag stellen dat de cognitieve processen die een rol spelen bij het maken van voedselkeuzes sterk beïnvloed worden door de omgeving. Door aanpassingen in de omgeving te doen, kunnen consumenten geholpen worden gezondere keuzes te maken. Zij krijgen daarbij een ‘duwtje in de goede richting’, een gegeven dat bekend staat onder de Engelse term ‘nudging’. De Richtlijnen Gezondere Kantines zijn gebaseerd op dit principe.

Onderzoek laat zien dat het toepassen van verschillende ‘nudges’ in kantineomgevingen kan bijdragen aan een positieve verandering in het keuzegedrag van de consument. Zo kan het vergroten van het aandeel gezonde producten en toegankelijke plaatsing helpen. In de Richtlijnen Gezondere Kantines wordt dit principe  onder andere vormgegeven door het zichtbare aanbod van gezondere producten te vergroten, in alle productgroepen een gezondere keus voorhanden te hebben en de algehele uitstraling van de kantine gezonder te maken.

Keuzevrijheid
Het behouden van keuzevrijheid is een ander belangrijk uitgangspunt van de richtlijnen. Het idee van ‘nudging’ is om mensen een duwtje in de goede richting te geven, zonder daarbij hun vrijheden in te perken. Behalve in de ideale kantine, kunnen kantines daarom ook minder gezonde producten opnemen in het assortiment. Dit geeft de consument keuzevrijheid hoe hij aan een eetmoment invulling wil  geven.

Kantines hebben verder de vrijheid zowel basisvoedingsmiddelen als extra’s op te nemen in het assortiment, waarbij binnen elke productcategorie een betere keuze aanwezig moet zijn. Het zichtbare aandeel in producten die een betere keus zijn, neemt zo toe voor zowel de basisvoedingsmiddelen als de extra’s. Hierdoor ontstaat een groter en duidelijker aanbod van gezonder eten en drinken en wordt de consument eerder naar de betere keuzes geleid.

Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 9 van september 2014

Reageer op dit artikel