artikel

Voedingsbeleid in de kinderopvang *

Voedingsbeleid

Voedingsbeleid in de kinderopvang *

Het voorbeeld voedingsbeleid gaat in op gezonde keuzes in het voedingsaanbod. Het Voedingscentrum heeft onderzocht of en hoe kinderopvangorganisaties met het voedingsbeleid aan de slag zijn gegaan en waar zij tegenaan lopen bij de implementatie.

In 2014 heeft het Voedingscentrum aan 4000 kinderopvanglocaties in Nederland een voorbeeld voedingsbeleid toegestuurd. Het voorbeeld voedingsbeleid is te vinden op: www.voedingscentrum.nl/kinderopvang. De digitale enquête is ingevuld door 283 managers van verschillende kinderopvanglocaties en er zijn telefonische interviews afgenomen onder 40 pedagogisch medewerkers. De uitvoer van het onderzoek vond plaats door de Kwink groep.

Bekendheid en gebruik voorbeeld voedingsbeleid
Een grote meerderheid van het management is bekend met het voorbeeld voedingsbeleid van het Voedingscentrum: 72% is ermee bekend en 52% van de managers maakt er ook daadwerkelijk gebruik van. Van de managers die het voedingsbeleid gebruiken, heeft het overgrote deel bijna alle onderdelen van het voorbeeld voedingsbeleid overgenomen. Het onderdeel ‘gezond voedingsaanbod’ wordt door de meeste managers overgenomen (77%), gevolg door ‘richtlijnen eten en drinken voor kinderen tot 1 jaar’ (75%) en ‘richtlijnen eten en drinken voor oudere kinderen’ (73%).

Beoordeling voorbeeld voedingsbeleid
Over het voorbeeld voedingsbeleid oordelen managers zeer positief.  Voor alle stellingen (zie afbeelding 1) geldt dat meer dan 85% het er (zeer) mee eens is. Ze vinden het bruikbaar, begrijpelijk, relevant en zijn het vaak eens met de inhoud.

Aantal kinderopvanglocaties met een voedingsbeleid
Bijna driekwart van de managers van kinderopvanglocaties geeft aan dat er in hun organisatie een richtlijn omtrent voeding of een voedingsbeleid is uitgewerkt. Volgens 23% van de managers zijn er alleen mondelinge afspraken en 5% is er op dit moment nog mee bezig. 1% (4 respondenten) geeft aan dat er geen richtlijn is.

Implementatie voedingsbeleid
De meest genoemde redenen om het voedingsbeleid op kinderopvanglocaties aan te passen zijn dat er nieuwe informatie beschikbaar is, als er in de praktijk tegen knelpunten wordt aangelopen, uit eigen evaluatie blijkt dat aanpassing nodig is of op verzoek van ouders.

Betrekken ouders bij voedingsbeleid
Ouders worden vaak betrokken bij het voedingsbeleid. 76% van de managers geeft aan de oudercommissie of ouderraad actief te betrekken bij het bepalen van het voedingsbeleid en 70% stelt dat ouders op ieder moment feedback kunnen geven.

Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 7/8 van juli/augustus 2015 op bladzijde 21

Reageer op dit artikel