artikel

Plantaardige voeding zorgt voor miljarden aan kostenbesparing in gezondheidszorg

Voedingsbeleid

Plantaardige voeding zorgt voor miljarden aan kostenbesparing in gezondheidszorg

Als mensen meer plantaardig gaan eten, kan de gezondheidszorg flinke kostenbesparingen halen. Dat becijferde de Belgische gezondheidseconoom Lieven Annemans aan de hand van de stand van zaken in België en Engeland.

Als tien procent van de Belgen of Engelsen een mediterraan eetpatroon volgt, zou dat over een periode van twintig jaar respectievelijk 1,27 miljard of 5,46 miljard euro aan gezondheidskosten besparen. Ook berekende hij wat het effect op de economie van de gezondheidszorg is als meer mensen dagelijks enkele sojaproducten eten. Dan komt de besparing nog hoger uit: 1,55 miljard euro voor België en 7,91 voor Groot-Brittannië.

‘De berekening is eigenlijk eenvoudig’, zegt Annemans. ‘Als je weet hoe vaak ziekten voorkomen en in de komende jaren zullen voorkomen, als je weet welke risicofactoren hiervoor verantwoordelijk zijn, dan kun je op basis van de kosten die er zijn voor verschillende ziekten gaan rekenen.’

De hoogleraar aan de universiteit van Gent kreeg voor zijn onderzoek een beurs van de Alpro Foundation. Hij presenteerde zijn bevindingen tijdens het symposium The moment for plant-based eating is now, dat eind maart plaatsvond ter gelegenheid van het twintigjarig jubileum van de Alpro Foundation.

Annemans becijferde dat veertien procent van het aantal verloren gezonde levensjaren of vroegtijdige sterfte veroorzaakt wordt door voedingsproblemen. Ingrijpen in de fysieke of sociale omgeving door preventie is volgens hem kosteneffectiever dan het starten van dure behandelingen achteraf. ‘Ik ben geen voedingsdeskundige, vandaar dat we onze studie samen met voedingskundigen hebben opgezet’, zegt de professor. ‘Ons berekeningsmodel heeft zich al eerder bewezen toen we keken naar het effect van 10.000 stappen of meer beweging in de leefstijl.’ De resultaten van het op het symposium gepresenteerde onderzoek zijn nog niet gepubliceerd.

 

Minder hartaanvallen

De studie van Annemans laat niet alleen zien hoeveel kosten bespaard kunnen worden. Ook is erin uitgedrukt hoe en in welke mate het aantal gezonde jaren kan toenemen en met welke aantallen verschillende ziekten kunnen dalen met een meer plantaardig voedingspatroon. Zo zou in België het aantal gevallen van coronaire hart- en vaatziekten in de mannelijke bevolking met een procent dalen als tien procent van de bevolking minder vlees zou gaan eten volgens een mediterraan patroon.

‘Individueel zijn de verschillen niet groot, maar in termen van de volksgezondheid als geheel gaat het om honderdduizenden ziektegevallen minder’, licht Annemans toe. ‘Het gaat daarbij om een voeding met relatief minder vlees. In de onderzoeken die we voor onze berekeningen meenamen, ging het om maximaal een derde deel vlees en twee derde plantaardig.

Mijn advies aan overheden zou dan ook zijn om het aandeel vlees geleidelijk te verminderen. Het heeft meer zin om te streven naar tien procent van de bevolking die minder vlees eet, dan te streven naar een bevolking waarin tien procent vegetariër is.

Ideaal gesproken maakt de overheid een plan, waarin bijvoorbeeld is opgenomen dat tegen 2025 het voedingspatroon is omgebogen naar een zoveel mogelijk plantaardig patroon. Dan kun je dat ook tegen de industrie en andere stakeholders zeggen, die daar dan rekening mee kunnen houden. Ik vergelijk het altijd maar met een ijsjesverkoper die in de winter ook naar andere producten moet zoeken. We zien al een beweging naar meer plantaardig, maar het zou goed zijn als de overheid hierover transparant communiceert. En tegen jongeren zou ik willen zeggen: word geen slager.’

 

Foto's

Reageer op dit artikel