nieuws

NIVEL start project om antibioticaresistentie terug te dringen

Voedingsbeleid

NIVEL start project om antibioticaresistentie terug te dringen

De kans op resistente bacteriestammen, die met geen enkel middel meer te bestrijden zijn, wordt vergroot door onzorgvuldig gebruik van antibiotica. Het onderzoeksinstituut NIVEL vindt dit een grote bedreiging voor de Europese volksgezondheid en start samen met twee partners een project om resistentie tegen te gaan.

Per jaar overlijden zo’n 25.000 mensen door antibioticaresistente bacteriën binnen de Europese Unie. De kosten hiervan voor de gezondheidszorg bedragen rond de 1,5 miljard euro.

 

Zorgvuldig gebruik antibiotica

Samen met de Universiteit van Antwerpen en TNS-NIPO gaat NIVEL het onzorgvuldig gebruik van antibiotica binnen de Europese Unie in kaart brengen in het zogeheten ARNA-project (Antimicrobial Resistance and causes of Non-prudent use of Antibiotics in human medicine).

Verkeerd antibioticagebruik

Volgens het onderzoeksinstituut zijn er verschillende vormen van het verkeerd gebruiken van antibiotica. Zo wordt antibiotica te vaak voorgeschreven terwijl er geen indicatie voor is. Ook wordt resistentie bevorderd door zelfmedicatie met vrij verkrijgbare antibiotica en de onwetendheid van mensen over de functie ervan.

 

Verwachtingen

Het NIVEL en partners willen vier zaken onderzoeken. Het eerste onderdeel is de factoren in kaart brengen die de vrije verkoop van antibiotica veroorzaken of in stand houden. Ten tweede willen ze nagaan of er in de EU een wettelijk kader kan komen voor antibioticagebruik, met name voor zelfmedicatie. Ten derde willen ze documenteren wat best practices zijn voor zorgvuldig antibioticagebruik. Tot slot willen ze beleidsopties ontwikkelen voor zorgvuldig gebruik van antibiotica en met name voor het gebruik zonder voorschrift.

 

Lees verder op Voeding Nu online:

Gezondheidsvaardigheden van belang bij chronische ziekte

Reageer op dit artikel