nieuws

Kabinet: ‘Aanpassing voedselsysteem nodig’

Voedingsbeleid

Kabinet: ‘Aanpassing voedselsysteem nodig’

Het kabinet reageerde positief op het advies 'Naar een voedselbeleid' dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) al in 2014 publiceerde. De regering stelt dat aanpassingen in het voedselsysteem noodzakelijk zijn ‘om op termijn voldoende, duurzaam en gezond voedsel te garanderen.’ Milieudefensie denkt niet dat het kabinet wezenlijke veranderingen zal doorvoeren.

In een Kamerbrief laat het kabinet weten dat de door het WRR-rapport aangestipte vraagstukken rond duurzaamheid, robuustheid en gezondheid ‘wezenlijk zijn’.  Zo intensiveert de landbouwproductie verder en ook veranderen eetpatronen meer richting consumptie van samengestelde producten.

 

Uitvoering WRR-advies

De WRR pleit voor een integraal voedselbeleid langs de lijnen volksgezondheid, ecologische haalbaarheid en robuustheid. Het kabinet is het hiermee eens en ziet hier kansen voor de uitvoering van het WRR-advies. Binnen het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dringt het kabinet aan op het meenemen van een beter beleid voor de productie van gezonde producten in de gehele productieketen.

 

Duurzame landbouw en gezond voedsel

Verder zal het kabinet inzetten op duurzame landbouw en initiatieven op het gebied van gezond voedsel zoveel mogelijk ondersteunen. De Nederlandse overheid koestert ook de internationale ambitie om honger en ondervoeding uit te bannen. Het kabinet zal de voortgang van het ingezette integrale voedselbeleid scherp bewaken met behulp van de Monitor Duurzaam Voedsel, de Monitor Voedselverspilling en de Monitor Verbetering Productsamenstelling. Een indicator milieudruk voor de Nederlandse voedselconsumptie is in ontwikkeling.

Uitnodiging voedingsindustrie

De regering nodigt bedrijfsleven, consumenten en maatschappelijke organisaties uit om de duurzame voedselagenda vorm te geven en waar mogelijk ondersteuning te bieden. In het najaar van 2016 zal het kabinet de balans opmaken en rapporteren aan de Tweede Kamer.

 

Milieudefensie

Maatschappelijke organisatie Milieudefensie is blij dat het kabinet het WRR-rapport wil uitvoeren, maar is ook kritisch. De overheid omzeilt juist de pijnpunten. Ze neemt namelijk geen regie om de noodzakelijke aanpassingen door te voeren. Zo mijden de autoriteiten ‘angstvallig’ zaken als verkleining van de veestapel en de consumptie van vlees.

 

Vleestaks

‘Het is hoog tijd voor een vleestaks en een verbod op vleesreclames. Want alleen zo krijgen we de vleesconsumptie omlaag. Dat is beter voor onze gezondheid, voor de dieren en het klimaat. De WRR, Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en klimaatonderzoekers zijn hier duidelijk over’, zegt campagneleider voedsel Jacomijn Pluimers. 

 

Lees verder op Voeding Nu online:

Landelijke campagne voor duurzaamheid

Reageer op dit artikel