nieuws

Project in ontwikkeling ter preventie van ondervoeding bij ouderen

Voedingsbeleid

Project in ontwikkeling ter preventie van ondervoeding bij ouderen

Het ontwikkelen van een nieuw zorgconcept om ondervoeding bij ouderen te bestrijden door huis-aan-huis-levering van voeding. Dat is het doel van een samenwerkingsverband van Wageningen UR, voedingsmiddelenbedrijven, ICT bedrijven, zorgverleners en apothekers.

Het nieuwe project gaat Voeding Slim Thuis heten, waarin meerdere organisaties zich als partner beschikbaar hebben gesteld. Deze samenwerking is tot stand gekomen omdat ze ondervoeding bij ouderen als maatschappelijk probleem zien.

Ondervoeding ouderen

Projectontwikkelaar, Wageningen UR, geeft aan dat het aandeel 65-plussers binnen de Nederlandse bevolking de komende jaren sterk toe zal nemen. Uit het rapport Ondervoeding SEO blijkt dat bij 17 procent van de zelfstandig wonende ouderen ondervoeding voorkomt.

Voeding Slim Thuis

Het zorgconcept ‘Voeding Slim Thuis’ zal zich richten op de thuiswonende ouderen. Het gaat bestaan uit een combinatie van innovaties (voedingICT, logistiek), die aansluiten bij de persoonlijke behoeften van deze ouderen op het gebied van voeding en zorg. De bedenkers van het concept hopen dat het zal leiden tot een nieuwe dienst voor de zorggebruikers, waarbij het zorgloket als aanspreekpunt en distributiepunt moet gaan dienen. Het is de bedoeling dat de levering van voeding gecombineerd wordt met medische producten en advies en vervolgens als totaalpakket wordt geleverd aan de thuiswonende ouderen.

Ontwikkelingsfasen

In de eerste fase worden de behoeften van de thuiswonende ouderen in kaart gebracht. Deze inzichten worden in het tweede en derde jaar vertaald naar potentiële zorgconcepten. De concepten worden getest bij thuiswonenden ouderen in de regio Bennekom, waarna in het laatste jaar van het project de toepasbaarheid van het concept in andere regio’s wordt onderzocht. Het project, gecoördineerd door Food & Biobased Research van Wageningen UR, heeft een duur van drie jaar en wordt financieel ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken.

Lees verder op Voeding Nu online:

Meer onderzoek nodig naar voedselbeleving ouderen.

Reageer op dit artikel