nieuws

Gezondheidsraad: ‘Antibioticagebruik bij dieren moet verder omlaag’

Voedingsbeleid

Gezondheidsraad: ‘Antibioticagebruik bij dieren moet verder omlaag’

Bedrijven die relatief veel antibiotica gebruiken en dierenartsen die deze middelen vaak voorschrijven moeten daar gericht op worden aangesproken en met verbeterplannen komen. Dit schrijft de Gezondheidsraad (Gr) in een advies aan de minister van VWS en de staatssecretaris van Economische Zaken (EZ).

Antibioticagebruik in de dierhouderij draagt bij aan verspreiding van antibioticaresistentie bij de mens. Vier jaar geleden adviseerde de Gezondheidsraad over maatregelen om dit terug te dringen. Het totale gebruik is inmiddels met ongeveer zestig procent verminderd, maar de laatste tijd stagneert de daling en in de pluimveesector is weer sprake van een stijging.

 

Verbeterplannen

De Gr geeft aan dat er verdere maatregelen nodig zijn om resistentie tegen antibiotica te bestrijden. Dierhouderijen en dierenartsen werken met een beoordelingssystematiek waarin het antibioticagebruik en het voorschrijfpatroon worden genormeerd. Hiermee hoopt de Gr overschrijdingen van normen te herkennen en te voorkomen.

 

Aanbevelingen

De Gr adviseert om de beoordelingssystematiek ook toe te passen bij gezelschapsdieren en in de nog niet gemonitorde sectoren, zoals geiten en paarden. Ook wijst de Gr op het belang van onderzoek naar alternatieve vormen van bedrijfsvoering met een gering gebruik van antibiotica.

 

Lees verder op Voeding Nu online:

Sterke daling resistente bacteriën in kippenvlees

NIVEL start project om antibioticaresistentie terug te dringen 

Reageer op dit artikel