nieuws

RIVM verwacht 700 meer gezonde scholen in 2016

Voedingsbeleid

RIVM verwacht 700 meer gezonde scholen in 2016

Naar verwachting komen er dit jaar 700 scholen bij die het predicaat Gezonde School mogen dragen. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekendgemaakt op basis van de aanvragen voor ondersteuning hiervoor door scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en het mbo. ‘Veel scholen willen laten zien dat zij een Gezonde School zijn’, aldus het RIVM. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 500 Gezonde Scholen.

Op Gezonde Scholen wordt structureel en planmatig aandacht besteed aan de gezondheid van leerlingen, waarvoor ze het vignet Gezonde School verwerven. Dit jaar krijgen 700 nieuwe schoollocaties extra ondersteuning om de status Gezonde School te halen. De helft daarvan bevindt zich in JOGG-gemeenten. De ondersteuning bestaat uit begeleiding door een Gezonde School-adviseur van de GGD én een financiële vergoeding voor taakuren van een eigen medewerker of voor het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit.

Vignet Gezonde School

Om een vignet Gezonde School te behalen moet een school voldoen aan een aantal criteria. Door een aanvraag in te dienen legt de school haar resultaten voor aan externe deskundigen, zoals een voedings- of beweegspecialist. Bij een positieve beoordeling mag de school zich drie jaar lang Gezonde School noemen.

Integrale aanpak

Een Gezonde School werkt met de zogeheten Gezonde School-aanpak. Dit betekent dat door de hele school op minimaal één gezondheidsthema aandacht is voor gezondheid en een gezonde leefstijl van kinderen en studenten; in de lesstof, in de schoolomgeving, in de zorgstructuur van de school en in het beleid. Een school bepaalt zelf aan welk thema zij extra aandacht besteedt, zoals voeding, bewegen, rook-, alcohol- of drugspreventie.

Financiering

De extra ondersteuning is mogelijk gemaakt door de ministeries van OCW, VWS, de Hartstichting, de onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl, het Nationaal Programma Preventie, GGD GHOR Nederland en met medewerking van het RIVM Centrum Gezond Leven. Een geselecteerde groep scholen kon zich tot 18 december 2015 voor ondersteuning aanmelden.

Reageer op dit artikel