nieuws

Boetes overtreding Warenwet per 1 mei veel hoger

Voedingsbeleid

Boetes overtreding Warenwet per 1 mei veel hoger

Een overtreding van de Warenwet waarbij sprake is van opzet of grove schuld kost bedrijven vanaf 1 mei fors meer.

Het Ministerie van VWS stemde in met verhoging van de omzetgerelateerde boetes van maximaal 4.500 naar 820.000 euro. Ook bedrijven die een probleem niet aanpakken na een waarschuwing van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), kunnen nu hogere boetes krijgen.

Dit besluit is een gevolg van gezamenlijke inspanningen van de Consumentenbond en de PvdA. De Consumentenbond strijdt al jaren voor een verbetering van de slagkracht van de NVWA.

Afschrikwekkende werking

Een van de maatregelen die de Consumentenbond voorstelde, was een verhoging van de boetes in de Warenwet, zodat er een meer afschrikwekkende werking van uit zou gaan. In 2015 werd het amendement van PvdA-kamerlid Sjoera Dikkers voor het verhogen van boetes in de Warenwet aangenomen.

Misleiding

In eerste instantie wilde het Ministerie van VWS alleen de boetes verhogen voor overtredingen die te maken hebben met ‘eerlijkheid in de handel en voorlichting aan de consument’, dus als er sprake is van misleiding.

Gezondheidsrisico’s consumenten

De Consumentenbond vond dit niet voldoende en pleitte ervoor dat ook overtredingen die tot gezondheidsrisico’s voor consumenten kunnen leiden onder dit boetebesluit vallen, zoals het niet op orde hebben van de traceerbaarheid of een goede borging van de hygiënemaatregelen.

Alleen grote bedrijven

Toch is de bond niet helemaal tevreden over het aangepaste boetebeleid. De hogere boetes gelden voor bedrijven met een omzet boven de 10 miljoen euro. De bond betreurt dat ‘kleinere’ bedrijven die dergelijke overtredingen begaan, nog steeds kunnen wegkomen met lage boetes.

Reageer op dit artikel