nieuws

Subsidie voor nieuwe campagnes ter promotie van groente en fruit

Voedingsbeleid

Subsidie voor nieuwe campagnes ter promotie van groente en fruit

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft met vertegenwoordigers van de Nederlandse tuinbouw overeenstemming bereikt over de inzet van Europese subsidies voor de promotie van groente en fruit.

Om de consumptie van groente en fruit te verhogen zal de Gemeenschappelijke Markt Ordening (GMO) Groente en Fruit worden benut voor marketing en productvernieuwing. Uit de GMO Groente en Fruit kunnen potentieel tientallen miljoenen euro’s worden ingezet voor de tuinbouwsector. Dat staat in een brief die de staatssecretaris naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Stimulans groenten en fruit


‘Zowel vanuit het oogpunt van gezondheid en duurzaamheid, als in het belang van de tuinbouw is het belangrijk om de consumptie van groente en fruit te vergroten’, zegt Staatssecretaris Van Dam. ‘Daarom ben ik verheugd dat we samen hebben afgesproken deze middelen ook te benutten om mensen te stimuleren groente en fruit te eten. Zo gaat de sector de GMO optimaal benutten om te komen tot promotieactiviteiten voor groente en fruit, zoals een reclamecampagne.’

Actiefonds


De GMO groente en fruit heeft tot doel de groente- en fruitsector in Europa te stimuleren. Producentenorganisaties stellen hiervoor een operationeel programma op met activiteiten die worden gefinancierd uit een actiefonds. Dit actiefonds wordt voor 50% gevuld met bijdragen van de leden van de producentenorganisaties (telers) en voor 50% met Europese middelen tot maximaal tot 4,1% van de omzet van de telers.

Reageer op dit artikel